Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

El segrest de la participació ciutadana i l'escanyament dels serveis públics a debat

<![CDATA[

Vos adjunt el contingut de la proposició que presentam sobre la reforma de la Constitució i que debatrem en el plenari de setembre a #Cort.

MOCIÓ PSM-IV-EXM PALMA: REFORMA DE LA CONSTITUCIÓ

Els grups parlamentaris del PSOE i el PP han arribat al Congrés de Diputats i al Senat a un acord per reformar l’article 135 de la Constitució Espanyola. Amb aquesta reforma es pretén posar límits al dèficit estructural de l’Estat i les comunitats autònomes, límits que es desenvoluparan mitjançant  una llei orgànica que s’haurà d’aprovar abans del 20 de juny de 2012.
Durant anys, quan partits polítics o ciutadans de l’Estat espanyol, han manifestat alguna vegada la necessitat de reformar la Constitució, PP i PSOE han defensat aferrissadament  que la Constitució era intocable, arribant a una sacralització absurda del text constitucional.
Ara  aquests partits pacten una reforma constitucional per a dur a terme d’una manera urgent, abans de les pròximes eleccions generals, cedint a les pressions dels mercats financers i de determinats governs de la UE.
Dita reforma no compta amb el consens de la resta de partits polítics amb representació parlamentària (llevat d’UPN) i s’ha fet sense el consens amb els governs autonòmics ni amb els ajuntaments (FEMP I FELIB) que veuran la seva autonomia financera directament afectada.
Hem de recordar que les CCAA i els ajuntaments han assumit competències bàsiques de l’estat del benestar: educació, sanitat, serveis socials. Són competències mal dotades o directament sense cap dotació (en el cas dels ajuntaments). A més, els increments demogràfics experimentats els darrers anys han incrementat les despeses associades a aquests serveis, sense que s’hagi incrementat de la mateixa manera la dotació econòmica per part de l’Estat.
L’administració que s’ha desprès d’aquestes competències (l’Estat) no ha aprimat la seva estructura: continuen existint ministeris de Sanitat, Educació, Serveis Socials, Habitatge, Cultura… quan són competències que han estat transferides.
Amb la reforma de la Constitució pactada entre PP i PSOE, l’Estat es reserva una capacitat d’endeutament (0,26%, en principi) superior a la de les CCAA (0,14%) i els ajuntaments (0%). A la llarga, aquesta situació escanyarà les administracions que suporten l’estat del benestar, ja que no podran exercir correctament les competències dels serveis públics bàsics.
Tampoc ha comptat amb cap debat públic per tal que la ciutadania en pogués donar la seva opinió. Certament aquesta reforma no requereix legalment un referèndum, però seria desitjable que els ciutadans poguessin votar si volen o no aquesta reforma.
ACORDS:
1.      L’Ajuntament de Palma manifesta el seu suport que la reforma constitucional de l’article 135 iniciada en el Congrés de Diputats es decideixi en referèndum d’acord amb l’article 167.3.
2.      L’Ajuntament de Palma manifesta el seu desacord que la reforma constitucional iniciada en el Congrés de Diputats no hagi estat pactada amb la federació de municipis estatal (FEMP) i limiti l’autonomia financera dels Ajuntaments, amb la conseqüent i greu problemàtica de no poder exercir correctament les competències dels serveis públics bàsics en temps de crisi econòmica com aquesta.]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email