Estam fent feina a la web. Perdonau les molèsties.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

#Palmalovesfilm

<![CDATA[El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma presenta al pròxim Ple, després del dictamen de la comissió corresponent, la següent PROPOSICIÓ relativa a:

PALMA, PLATÓ DE CINEMA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En un context econòmic general de dificultat Palma ha de ser una ciutat emprenedora, amb iniciatives que puguin veritablement ser una alternativa a aquesta crisi econòmica. En els darrers temps assistim molt positivament a la proliferació de rodatges cinematogràfics o de sèries televisives que utilitzen Palma com a espai urbà i Mallorca com a espai natural, en gran part gràcies a la tasca de la Mallorca Film Comission, amb el suport de la Palma Film Office. Som davant d’una nova indústria amb una dosi important de cultura, que fa una gran promoció internacional de la ciutat i que té un impacte ambiental nul.
Segons la Mallorca Film Comission hi ha una sèrie de dades i qüestions a tenir en compte per a consolidar Palma com a destinació cinematogràfica de referència:
–          Dins l’aspecte de promoció cultural i turística s’ha de valorar que les ciutats reben un benefici netament  exponencial. És a dir, que per cada euro invertit es retornen cent euros de benefici. En el procés d’estabilització que ja s’inicia, per cada euro invertit per l’Administració es poden tenir un mínim de deu euros de benefici. En aquesta etapa de destinació cinematogràfica estable, les productores demanen incentius per a facilitar la tria del rodatge i Palma necessàriament ha d’entrar en aquesta dinàmica d’incentivar productores per a atreure rodatges.
–           Moltes productores han afirmat que falta mà d’obra especialitzada per a la producció de rodatges. Guixaires, vidriers i fusters són algunes de les professions demanades i en aquests moments, per la seva relació amb la construcció, aquesta demanda és una oportunitat per a molts treballadors a l’atur, una oportunitat per a especialitzar aquests col·lectius en la producció audiovisual i reconvertir un sector actualment molt castigat per la crisi.
Per això, el Grup Municipal de PSM-IniciativaVerds-Entesa presenta les següents
PROPOSTES D’ACORD

  1. Crear un fons econòmic destinat als rodatges de pel·lícules o sèries que puguin incentivar fins amb un 10% les productores que triïn Palma com a destinació cinematogràfica. Aquest incentiu es concedirà d’acord amb tres criteris: la qualitat del projecte, la desestacionalització i la repercussió econòmica sobre les empreses audiovisuals de Palma.
  2. Que l’IMFOF creï una línia formativolaboral que permeti especialitzar professionals de la construcció en les tasques pròpies d’un rodatge.

]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email