Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

PUNT D'INFORMACIÓ EN BENESTAR ANIMAL

<![CDATA[El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent,  la següent PROPOSICIÓ relativa a:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Tots els animals tenen drets, i un dret indiscutible és el dret a la vida. I després a viure en condicions adequades. Les persones tenen la llibertat d’escollir si volen o no compartir la seva vida amb un animal i si opten per acollir un animal adquireixen una sèrie de deures i obligacions. I entre d’altres està garantir a l’animal un lloc per estar i dormir en condicions, alimentació adequada i suficient, atenció sanitària i facilitar l’exercici físic de l’animal diàriament. Els animals de companyia o espècies salvatges, domesticades o no, han d’esperar del ser humà un tracte humanitari.
I des de aquesta perspectiva, l’Ajuntament de Palma a través del Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal, ha d’arribar a ser un vertader centre de protecció animal. I perquè sigui possible és imprescindible avançar cap a mesures, que ens permeti assolir l’objectiu de “sacrifici 0”. Segons la memòria del 2009 s’han sacrificat 435 cans i 136 moixos. Aquestes 571 morts anuals les hem d’evitar.
S’han d’intensificar tots els esforços per evitar l’abandonament animal, recordant a les persones que és una pràctica prohibida per l’actual ordenança municipal (art. 51).
Evitar el maltractament animal és una altra fita que hem de poder aconseguir. Animals en estat de desnutrició, sense aigua, en balcons i terrasses sense poder resguardar-se de les inclemències del temps, etc.. a més del maltractament físic. Son algunes de les situacions que les persones que fan feina a les associacions de protecció animal es troben diàriament.
Per altre banda, hi ha una feina de prevenció important que pot ajudar a reduir aquest número d´abandonaments oferint la possibilitat d´assessorar a les persones que volen adquirir un animal de companyia de quin pot ser el més adequat per a ells en funció del seu estil de vida i les seves capacitats per cuidar-lo.
La ordenança municipal a l’exposició de motius fa referència al espectacular creixement quantitatiu dels animals de companyia que, “de pura anècdota ciutadana ha passat a exercir un protagonisme de tal envergadura que en cap ordre d’idees pot passar desapercebut”. Sols aquest comentari ja ens dona una idea de la quantitat de problemes i dubtes que poden tenir els ciutadans, i si escoltem a les Associacions, que des de fa molts d’anys estan fent feina per la protecció del animals, hi ha una demanda que no pot ser desatesa: la creació d’un punt d’informació a les oficines municipals.
Les pròpies associacions han manifestat la seva disposició de col·laborar amb la posada en marxa i gestió d’aquest punt informatiu durant 1 any.
Per tot això, des del PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al plenari de l’Ajuntament de Palma l’adopció de la següent

PROPOSTA D’ACORD
1.- Crear un punt d’Informació en Benestar Animal a les oficines municipal de la plaça Santa Eulàlia i dotar-lo del material necessari perquè, entre d’altres, ofereixi als ciutadans informació sobre:

  • Adopció d’animals.
  • Mesures per evitar l’abandonament d’animals.
  • Foment de l’esterilització d’animals de companyia.
  • Denuncies sobre casos de maltractament d’animals.
  • Assessorament abans d’adquirir un animal.
  • Assessorar sobre els problemes que puguin tenir propietaris amb els seus animals ( problemes de comportament, de salut, de convivència, etc..).
  • Informar sobre les diferents activitats que poden dur a terme amb el seu animal a la nostra ciutat.
  • Informar sobre els diferents programes de voluntariat tant al centre municipal com als diferents refugis d´animals.

2.- Signar un conveni de col·laboració perquè la gestió d’aquest punt d’informació sigui gestionat, de manera voluntària i durant un període de 1any per les associacions animalistes inscrites en el RMEC.
3.-Passat aquest període s´emetrà una memòria d´activitats per valorar l´acceptació  d’aquest servei per part de la ciutadania i se valorarà la possibilitat de renovar el conveni i de dotar-lo de pressupost.
Palma, 15 de setembre de 2011]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email