Estam fent feina a la web. Perdonau les molèsties.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Turisme i responsabilitat social: Palma LGTB Friendly

<![CDATA[En un context social i econòmic general de dificultat, Palma ha de ser una ciutat emprenedora amb iniciatives que puguin, veritablement, ser una alternativa a la crisi. És indispensable que l’oferta turística, principal activitat econòmica, tingui com un dels seus trets identitaris la responsabilitat social amb els ciutadans de Palma i els turistes que la visiten.
A l’estat espanyol comprovem molt positivament com ciutats turístiques han incorporat en la seva oferta turística el segell “LGTB Friendly”. Aquest segell és, sobretot, una iniciativa de caràcter social que pretén potenciar la normalització i la visibilitat de la comunitat LGTB en el món empresarial i turístic, i contribuir a la sensibilització en aquest àmbit de la realitat LGTB. També procura facilitar a l’empresa i el comerç l’aproximació al col•lectiu. Ciutats tant importants com Barcelona, Madrid, Sevilla, Granada, Tenerife i Gran Canaria ja tenen polítiques turístiques “LGTB Friendly”, que amb el binomi de reclam turístic i polítiques d’igualtat estan obtenint uns fantàstics resultats.
Per posar un exemple, un Informe elaborat per el departament d’Estudis de Fira de Barcelona amb motiu de la celebració del SITC ‘2009 sobre “el sector turístic a Espanya en 2008”, es calcula que un 5% dels turistes que arriben a Catalunya pertanyen a la comunitat LGTB. Això significa entre 325.000 i 750.000 persones amb un nivell cultural important i una despesa important en oferta complementària. També reflecteix amb una enquesta, que el 98% dels enquestats declara que influencia en la seva tria i decisió de viatge que el destí sigui “LGTB friendly”. A més, destaca les bondats d’aquest col•lectiu com a eina de desestacionalització, textualment diu que “tiene una gran disposición para viajar en cualquier época del año, lo que les distancia del turista convencional. Por estos motivos, el turismo LGTB es una gran opción para impulsar la oferta turística en algunos sectores que se encuentra paralizada”.
Genera un consens demolidor, reconèixer que Palma pot acollir turistes tot l’any. Les potencialitats del nostre turisme conjugades amb les rutes culturals de la ciutat, són una oferta molt atractiva i eina principal per la diversificació turística. Si a aquesta oferta turística urbana i cultural, afegim planificació, imaginació i Factor Humà (responsabilitat social), estem davant del principi d’una ciutat que practicarà unes polítiques turístiques d’èxit tot l’any. Per aquest motiu, el grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa proposa al plenari de l’Ajuntament de Palma les següents:
PROPOSTES D’ACORD
Declarar Palma com a ciutat “LGTB Friendly”.
Instar a la Regidoria de Turisme a la creació del segell “Palma LGTB Friendly” per establiments turístics i de restauració que es vulguin adherir i acceptin les següents condicions:
1. No discriminació. Ens comprometem a demostrar tolerància en les nostres relacions amb clients LGTB i ens prohibim tot acte i actitud de LGTBòfobia i discriminatòria.
2. Igualtat. S’acull a tota persona LGTB amb la mateixa satisfacció i la mateixa consideració professional. Les parelles casades i les inscrites com a parella de fet, heterosexuals o del mateix sexe, es beneficien de les mateixes ofertes i promocions.
3. Recepció, respecte, sensibilització i atenció. La direcció i el personal garanteixen a la nostra clientela LGTB la mateixa recepció calorosa i respectuosa que reservem a cadascun dels nostres clients. El professional aplica les disposicions generals per tenir una actitud que exclogui tota marca de rebuig visible per tal d’afavorir una prestació serena a la seva clientela LGTB (informació, seguretat, qualitat del servei i discreció).
4. Informació orientada. En tot el possible, l’establiment facilita consells i assistència específics (fullets especialitzats, rutes culturals, vida gai de la ciutat, etcètera).
– Instar a la regidoria de Turisme a realitzar promoció turística, incloent les Fires turístiques que hi sigui present, de la declaració de Palma com a ciutat “LGTB Friendly” i dels establiments turístics i de restauració adherits.]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email