Estam fent feina a la web. Perdonau les molèsties.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Proposta per l'ús i gestió dels Casals de Barri en cessió d'ús per part de les entitats juvenils

<![CDATA[En aquests  context de crisi social i econòmica de la ciutat, més que mai és indispensable la tasca realitzada per les entitats. Si no fos per elles, seria quasi impossible resoldre moltes de les funcions de pertinença, vinculació, conciliació, integració, cohesió i consens social que són vitals pel benestar de la ciutat.
 
Assistim amb preocupació al moment difícil que passen moltes entitats pel context econòmic, i la consegüent reducció o eliminació de les subvencions públiques. Sense entrar a valorar la inconveniència que les entitats hagin de pagar les retallades de la crisi econòmica, és obligació de l’Ajuntament aportar solucions alternatives i imaginatives per retornar tot allò que positivament la societat civil genera per la ciutat en factor humà.
 
A més, després dels tancaments de dos Casals de Joves s’agreuja la manca d’espais de promoció de l’associacionisme juvenil a Palma, un problema endèmic de la ciutat. L’Ajuntament de Palma ha de ser corresponsable per tal de facilitar espais juvenils públics. Per posar un exemple, un poble de Palma com és Son Sardina reclama espais perquè els seus joves es puguin reunir i associar-se. Hem de connectar les necessitats amb les oportunitats actuals: en aquests moments hi ha molts de Casals de Barri en règim de cessió d’ús que perfectament poden ser banderes de la promoció de l’associacionisme juvenil. Per això, proposam la següent

PROPOSTA D’ACORD

  1. Que els Casals de Barri en règim de cessió d’ús prioritzin per als caps de setmana les sol·licituds fetes per entitats juvenils o grups de joves.
  2. Possibilitar a les entitats juvenils poder gestionar els caps de setmana els Casals de Barri en règim de cessió d’ús, prèvia presentació d’un projecte. Aquesta gestió seria gratuïta per l’Ajuntament i d’acord amb la normativa d’ús d’instal·lacions municipals.

]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email