Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Impuls de la música lliure a Palma

<![CDATA[En un context econòmic general de dificultat, Palma ha de ser una ciutat empren edora amb iniciatives que puguin, veritablement, ser una alternati va a aquesta crisi econòmica. En aquest cas, la ciutat té unes molt bones condicions per poder planificar esdeveniments culturals de primera magnitud.
En aquesta línia de bona planificació cultural que ha de tenir l’Ajuntament de Pal ma, tenim una gran oportunitat amb un potencial cultural, econòmic i turístic molt important: impulsar la música lliure amb llicències copyleft o Creative Commons i els artistes mallorquins que la fomenten. Aquesta iniciativa suposaria que l’Ajuntament de Palma és dels pioners a l’estat espanyol en l’avantguarda dels festivals lliures. De fet a Palma ja tenim un bon precedent amb la realització el 2010 al teatre Xesc Forteza del concert amb grups amb llicència Creative Commons produït per Deacorde Producciones.
Com a copyleft es coneix a tot un conjunt de llicències que poden aplicar-se a creacions artístiques i d’altre índole. Una llicència copyleft, de fet, utilitza la legislació pr òpia dels drets d’autor per a assegurar que cada persona que rep una còpia o obra derivada pugui fer servir, modificar, i també redistribuir tant el treball com les seves versions derivades. La llicència de Creative Commons manté els drets sobre l’obra, però permet que es pugui copiar i distribuir, sempre que en sigui reconegut l’autor, i només amb les condicions que ell mateix especifiqui.
Sent conscients de la situació econòmica complicada de l’administració municipal, entenem que aquest festival està exempt de pagar els drets d’autor. Això suposa un estalvi per l’Ajuntament. A més, els artistes que venguin poden cobrar un percentatge de la recaptació de les entrades, si n’hi ha, i l’altra es podria destinar per la despesa de l’ús de les instal·lacions municipals pertinents. Així, la rendibilitat d’aquest festival està més que justificada.

Entenem que la cultura és una alternativa econòmica molt important per sortir de la crisi i Palma, amb unes potencialitats culturals i turístiques molt importants, ha de ser referent en l’avantguarda de projectes que conjuguen perfectament la cultura, l’economia i el turisme. Per aquest motiu presentam la següent
 
PROPOSTA D’ACORD

Impulsar el festival de música lliure “Copyleft i Creative Commons” en temporada baixa en els teatres municipals de Palma.]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email