Estam fent feina a la web. Perdonau les molèsties.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

ORDENANÇA D'OCUPACIó DE VIA PUBLICA – ESMENES

<![CDATA[El vianant és el protagonista de la via pública, i per tant, s’ha de garantir que l’activitat econòmica ha de ser respectuosa i ocupar un segon lloc dins els espais peatonals. Per això, creiem que ha de recollir en la seva exposició de motius que l’ordenança està regulant un espai peatonal, i aquest espai és per i per a la ciutadania, per on han de poder circular amb facilitat, comoditat i sense obstacles.
I amb aquest sentit s’ha de regular de forma clara quin és l’espai no ocupable en voravies, carrers peatonals i espais lliures públics: places, parcs, carreres peatonals, etcètera. En aquest darrer cas proposem que no es pugui superar mai el 50% de la superfície útil. Els bancs públics tampoc han de ser ocupables per terrasses, mentre l’ordenança ara ho permet.
Sobre els horaris proposam que amb caràcter general siguis fins les 23 hores de dilluns a dijous i fins a les 24 hores els divendres, dissabtes i vigília de festiu.
Amb caràcter general, aquesta ordenança no compleix la seva finalitat de ser una norma clara perquè qualsevol ciutadà pugui saber, amb una certa facilitat, si pot o no demanar una llicència per ocupar la via pública. És per tant, molt confusa i hem fet esmenes en aquest sentit.
Vol regular ocupacions estables (terrasses, quioscs, etcètera.) i temporals (taules informatives, musics, filmacions, etcètera.). Però, no arriba a concretar i en la majoria de casos deixa en mans de “l’òrgan competent” la concessió, o no, de la llicència. Les esmenes que presentam demanem que s’expliquin els criteris.
Es fan servir termes molt imprecisos, com per exemple “la circulació intensa de vianants”, un factor és determinant a l’hora de la concessió, i per tant proposam la definició d’aquests termes i/o els criteris que el tècnic farà servir. No entenem que no ho puguin explicar per escrit, en aquesta ordenança, els arguments que faran servir per concedir la llicència.
També demanem que per una major comprensió i claredat, s’agrupin articles segons les característiques de l’ocupació i no per la temàtica, evitant així duplicitats i dispersió.
En aquest document OcupacioViaPublica_Esmenes trobareu totes les esmenes que hem fet, article per article, en aquesta primera fase. Una vegada aprovada en el ple de dia 26 de gener i publicada en el BOIB hi haurà un termini per presentar al•legacions.
Salutacions
Marisol Fernandez
Regidora d’IniciativaVerds]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email