Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Esmena a la totalitat als Pressupostos 2012

<![CDATA[El grup municipal ha presentat avui en roda de premsa l'esmena a la totalitat als Pressupostos del PP per al 2012 així com fins a 8 esmenes parcials.

Els regidors sobiranistes i ecosocialistes a l’Ajuntament de Palma han defensat  l’esmena a la totalitat perquè els comptes municipals no s’ajusten ni en forma ni en contingut a la legalitat vigent perquè s’han presentat fora de termini i sense participació ciutadana ni establir mesures per generar cap activitat econòmica o oportunitats per als aturats.
Esmena a la totalitat
A través de la pàgina web de la coalició www.pensadiferent.cat podeu trobar el contingut complet de la nota de premsa relativa a les al·legacions on s’expliquen els arguments defensats pels tres regidors per rebutjar la proposta de l’equip de govern de Cort. Principalment aquests es basen en la incapacitat del PP per crear ocupació ni oportunitats de reactivació econòmica ja que preveuen zero inversions municipals. Un fet que evidencia l’estafa electoral i les mentides d’un PP que ha estat incapaç de presentar durant els darrers vuit mesos de govern ni una sola mesura per combatre l’atur.
El grup municipal ha registrat paral·lelament a l’esmena a la totalitat, fins a vuit esmenes parcials amb l’objectiu d’intentar corregir els buits que l’equip de govern de Cort ha deixat en determinades matèries clau. En línies generals, Antoni Verger ha explicat la proposta d’estalviar en protocol, comunicacions telefòniques, locomoció d’òrgans de govern, estudis i treballs tècnics, contracte de servei de seguretat (tasca que poden realitzar membres de la policia local), i dur a terme auditories ambientals amb l’objectiu de detectar i rebaixar de forma important despeses de subministraments elèctrics d’edificis municipals i enllumenat en general.
Al mateix temps proposam que aquests estalvis en despeses vagin destinats a les àrees de Benestar Social, Educació, Habitatge, Transport Públic, Medi Ambient, Igualtat i Ocupació. Pilars fonamentals que han de contribuir a pal·liar en bona mesura les dificultats econòmiques de la majoria de la població de Ciutat.
 
Urbanisme, Habitatge i Mobilitat
 
Concretament, el portaveu municipal ha presentat les seves esmenes que fan referència a reduir despeses en altres partides com protocol i el contracte del servei de seguretat per tal de destinar aquests doblers a polítiques de promoció d’habitatges de lloguer a preus assequibles a través d’un augment de 600.000 euros per a la partida de Palma Habitada.
 
Així mateix, es proposa invertir gairebé dos milions en projectes de remodelació de barris en processos de degradació i microactuacions per millorar l’entorn urbà, dos partides que suposarien una oportunitat per al malmès sector de la construcció.
Esmena Parcial Urbanisme i Habitatge
Pel que fa a mobilitat, Verger aposta per millorar l’aportació que fa l’Ajuntament a l’Empresa Municipal de Transports per evitar la forta pujada de tarifes i la reducció de freqüències que ha impulsat el PP i evitar així perjudicar els usuaris del transport públic. En el mateix sentit, proposa destinar 600.000 euros a l’ampliació de la xarxa de Carrils Bici i la millora del servei de BiciPalma, inversió necessària tenint en compte el contexte de crisi energètica.
Esmena Parcial Mobilitat
 
Igualtat, Ocupació i Medi Ambient
 
Pel que fa a les àrees que són responsabilitat de la portaveu adjunta del grup municipal, Marisol Fernández, la proposta es basa en reduir partides de manteniment per assegurar les despeses en àrees com igualtat i medi ambient.
En matèria d’ocupació Marisol Fernández proposa una esmena simbòlica per tal d’evidenciar la deixadesa i la incapacitat del PP de Cort davant la convocatòria de les ajudes del SOIB destinades a orientació laboral. “El PP ha deixat perdre un dels serveis bàsics que ha d’aportar l’administració i sobretot en temps de crisi i situació d’emergència social. Mateu Isern s’està equivocant moltíssim: si no hi ha servei d’orientació i informació laboral, els més de 50.000 aturats de Palma no tenen solucions”.
Esmena Parcial Ocupació
A més, Fernández proposa despeses mínimes per posar en marxa el Pla d’Igualtat i campanyes de sensibilització ja que els pressupostos que ha presentat el PP preveien una inversió zero.
També proposa altres despeses fins ara inexistents però sí importants:
–          partida d’1.300.000 milions d’euros per a EMAYA per tal de pal·liar deficiències com les que pateix el nucli urbà d’Establiments que no té dotacions bàsiques de clavegueram i aigua corrent;
–          una partida de fins a 24.000 euros per complir amb el compromís renovat el passat plenari del mes de novembre amb el Pla d’Acció d ‘Energia Sostenibles Horitzó 2010;
–          30.000 euros en la divulgació de l’ordenança de convivència animal;
–          200.000 euros per recuperar el servei de recollida de fems Porta a Porta a Son Sardina.
 
Marisol en aquest sentit ha remarcat que “el reciclatge no és una aventura romàntica ni una utopia, sinó que és una responsabilitat col·lectiva que s’ha d’estendre i no limitar com proposa el PP”.
Esmena Parcial Medi Ambient
Esmena Parcial Igualtat
 
Benestar Social, Cultura i Joventut
 
Antoni Noguera per la seva part, ha qualificat de “sangria social” els comptes municipals en matèria de Benestar Social, i ha detallat els cinc programes en Serveis Social i Educació que els pressupostos que ha presentat l’equip de govern han ignorat i que mereixen una major dotació econòmica per la seva importància cabdal de fins a 890.000 euros.  Aquest són:
 
–          Servei d’atenció a domicili que havia patit una baixada de fins a 400.000 euros;
–          Programa de prevenció de drogoependències amb una davallada de 100.000 euros;
–          Programa d’intervenció a famílies en risc preveia una retallada del 50% de la seva partida fins a 200.000 euros;
–          Ajudes econòmiques urgents; i el
–          Programa “Èxit” de lluita contra el fracàs escolar que patia una davallada de 350.000 euros.
 
En aquest darrer punt, Noguera ha recorda que el fracàs escolar és una de les principal xacres no sols de Palma sinó d’arreu de les illes i que per tant mereix un tractament diferenciat, i no una retallada com la proposada pel PP: d’aplicar-se a 46 escoles passarà a 9 si no s’accepta aquesta esmena.
Esmena Parcial Benestar Social
A més, el regidor ecosocialista proposa una inversió de 2.600.000 milions d’euros per pal·liar el greuge comparatiu a l’àrea de Cultura respecte altres com Esports. “És gravíssim que el regidor Gilet no hagués previst ni un euro per a la compra de llibres per a les biblioteques. Nosaltres ho hem denunciat i ara ha rectificat”.
Esmena Parcial Cultura
Noguera denuncia “la deixadesa absoluta del PP sobre els projectes que han de fer de Palma una ciutat turística els 365 dies de l’any”. Aquest és el cas de elements patrimonials com les Torres del Temple, Can Serra, Casal Balaguer, entre d’altres, que no preveien cap despesa per a la seva rehabilitació ni promoció.
 
“El PP no confia en la cultura com a motor per a la reactivació econòmica ni cerca alternatives per dotar econòmicament projectes estratègics com el Centre d’Interpretació del Call Jueu, que tot i rebre l’aprovació unànime del Ple de Cort, no estava previst invertir en la seva posada en marxa”.
 
A més, el regidor ha previst una partida per mantenir la convocatòria de música jove SonoPalma en el departament de Joventut amb una dotació de com a mínim 20.000 euros.
Esmena Parcial Joventut
]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email