Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Reprovació al batle

<![CDATA[Les darreres xifres de principi d’any mostren una realitat devastadora a Palma, que podem resumir en: + atur, -empreses, -ocupació.
I la resposta del govern del Sr. Isern ha estat: acomiadaments, retalls, pujada d’impostos i 0 inversió pública
El més de febrer es va tancar amb 40.757 persones a l’atur. I si comparam el 6 darrers mesos l’atur experimenta un creixement espectacular del 11% respecte l’any 2011.
Les empreses amb treballadors cauen 2,4% respecte al gener de l’any passat. El que evidència una clara disminució dels centres de treball amb afiliats a la seguretat social. Es destrueixen cada cop més empreses.
L’ocupació cau a prop d’un 4%. No sols hi ha més persones sense treball remunerat, sinó que cada cop hi ha menys persones amb treball remunerat reglat.
I una part important d’aquest panorama és conseqüència de la incapacitat del Sr. Isern de complir amb les seves promeses electoral.
El Sr. Isern el maig de 2011 va establir com a prioritat : “Invertir en polítiques que activin l’economia que generin feina i que redundin en el benestar dels Palmesanos”
És evident que el Sr. Isern no ha estat capaç de generar cap mesura per combatre l’atur en aquests mesos de Govern.
Era d’esperar que, Palma Activa es convertís en l’eina estratègica per dur a terme aquest objectiu. Lluny d’això, es presenten unes línies estratègiques d’actuació que no ofereixen solucions a les principals necessitats dels ciutadans de Palma. I a més, aquest pla s’ha fet sense la participació dels agents econòmics i socials. Una participació fonamental per recollir la realitat de la greu situació econòmica i social que patim així como per establir de manera consensuada les actuacions prioritàries.
Lluny de lluitar contra l’atur, el propi govern municipal ha contribuït en engreixar les llistes amb unes 140 persones (entre ells 30 orientadors laboral, 26 educadors socials i 20 interins).
I el que és més greu, ha eliminat dels seus estatuts la referència als col•lectius vulnerables, que són els que pateixen més directament la situació de crisi econòmica i social, obviant així, la vessant social que tanta falta fa en aquests moments. Les persones amb més dificultats, són minimitzades i redirigides a la regidoria de Benestar Social.
Un pressupost, per cert, que ha tingut una retallada important en programes clau per la vertebració social de la ciutat, con el programa Exit amb un 72% (de reforç escolar) que arribava a més de 900 alumnes de 46 escoles públiques.
D’altre banda, es fa una gran aposta per la cultura emprenedora. Que ja està bé. Però hi ha un element clau: el finançament. Si l’Ajuntament no actua d’agent finançador (directe o actuant com a intermediari), apostar pels emprenedors queda en un grapat de paraules.
Molt bé apostar per la creació de noves empreses però, que passa amb petites i mitjanes empreses que ja existeixen i tenen greus dificultats per sobreviure?. Vull recordar que les pyme, a tota Espanya, generen més del 60% dels llocs de feina. (representen el 99,88% del teixit empresarial)
I lluny d’adoptar mesures afavoridores, s’anuncia el centre comercial de Ses Fontanelles que no aporta cap valor afegit a l’oferta turística de la Platja de Palma. Ans al contrari. Provoca no sols la destrucció del patrimoni ambiental de la zona, sinó que és una amenaça a la supervivència dels comerciants de la Platja de Palma.
I per si aquesta ferida no fos suficient; es planteja l’obertura els diumenges de les grans superfícies al Centre Històric. Aquesta proposta suposa una competència deslleial per al petit comerç, tan important i essencial per una reactivació econòmica i la cohesió social de la ciutat. Aquesta mesura afectarà negativament, no sols al petit comerç del centre històric si no també a tot el petit comerç de la resta de barriades de Palma.
Març 2011 – Isern se ha comprometido este domingo a iniciar la reforma integral de la Playa de Palma de “una forma inmediata”.
L’únic immediat que ha succeït ha estat el desmantellament del projecte que ha fet en Delgado.
El conveni amb Tour Espanya preveia, pel projecte de la Platja de Palma, una inversió de 83 milions d’€ en 7 anys. I enguany la baixada del pressupost de Tour Espanya de 607 a 450 M€ i ha representat 0 € pel projecte estratègic de Platja de Palma.
És un autèntic desastre el nou escenari que obre el conseller de Turisme. Després de gairebé deu anys d’intentar avançar amb aquest projecte, i comptar amb el suport de totes les forces polítiques i de tots els agents turístics, hotelers i comercials implicats, ara s’abandona totalment i es renuncia a crear nous llocs de feina a través de la rehabilitació (picapedrers, llanterners, fusters, arquitectes, etcètera
S’enfonça un projecte estratègic per avançar cap un nou model turístic. S’abandona un projecte de rehabilitació integral per passar a “un projecte que pretén ocupar els pocs espais lliures que queden a la Platja de Palma amb més hotels, grans centres comercials i casinos, destruint espais naturals de tant alt valor com Ses Fontanelles.
No vull deixar de reivindicar l’Espai Natural Protegit de Ses Fontanelles: una gran oportunitat per desenvolupar un projecte turístic basat en la importància de potenciar els valors naturals, paisatgístics i mediambientals de Ciutat. I que està amenaça per la construcció d’un centre comercial.
I per si aquest panorama no fos desolador, el Sr. Isern ha incomplert un altre promesa electoral: la de no pujar els impostos.
Ha incrementat la pressió fiscal sobre les esquenes d’uns ciutadans que ja tenen grans dificultats per arribar a final de més, de moltes famílies que no disposen de recursos propis i que a més son víctimes de les retallades de serveis públics. Recordem algunes pujades: EMT: 23 %, IBI: 6%, IAE 6%.
Es evident que totes aquestes mesures sols estan creant més problemes i transformant la crisi financera en una crisi social.]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email