Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Educació pública és igualtat d'oportunitats, no #oPPus…

<![CDATA[Proposició que presentam el dijous 26 d'abril al plenari de Cort…
La gestió de la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears repercuteix molt negativament al procés educatiu dels nins i les famílies de Palma. Amb només 10 mesos de gestió del Conseller Bosch, s’han produït retallades diverses que afecten de forma important a la funció igualitària de coneixements i recursos socials.
Les retallades han afectat de la següent manera:
AL PROFESSORAT
–       Supressió de places de plantilla, s’amortitzen les places de jubilació.
–       1 auxiliar tècnic educatiu menys respecte al curs passat. Aquest professional depenia de les necessitats de l’alumnat de necessitats educatives especials.
–       Anunci per part del conseller d’un augment de les ràtios per aula.
ALS PROGRAMES
–       S’ha suprimit l’Aula d’Acollida de suport lingüístic i el programa d’immersió de Suport a Llengua.
–       Els programes PROA/PRA per combatre el fracàs escolar.
A LES PARTIDES ECONÒMIQUES
–       Ha baixat l’assignació per despeses de funcionament dels centres escolars. A més, la Conselleria d’Educació ofega als centre escolars ja que no paga des de l’octubre del 2011.
–       Els fons de llibres: no s’han pagat les despeses del curs 2011-2012. El deute és de 70 euros per alumne acollit al programa.
–          Les beques dels llibres de text no s’han pagat i no ha sortit cap convocatòria per aquest curs.
SERVEIS
–       Les beques de menjador del curs passat no s’han pagat  (739,20 euros per becari) i les d’enguany ni tan sols s’han convocat.
A més, l’Ajuntament de Palma ha contribuït a minvar la capacitat de les AMIPAS amb la reducció d’ajudes. Aquest fet ha implicat la reducció d’activitats extraescolars, aules matinera, activitats formatives, etcètera. Totes elles imprescindibles per a la conciliació familiar i laboral. També hem de mencionar la reducció del programa municipal per a combatre el fracàs escolar ÈXIT.
Tot plegat, és un cop molt dur a la vertebració social i a la igualtat d’oportunitats que aporta en coneixements i recursos l’educació pública a la ciutat de Palma. I, el més lamentable, és que mentre se fibla a les famílies amb menys recursos,  Bosch concerta tres escoles de l’OPUS segregacionistes per una quantitat de més de deu milions d’euros a lany
I per tots aquests motius, des del PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al plenari de l’Ajuntament de Palma l’adopció de la següent
 
PROPOSTA D’ACORD
L’Ajuntament de Palma insta a la Conselleria d’Educació a rectificar la seva nefasta política educativa i a aturar les retallades que afecten molt negativament al procés educatiu dels nins i a l’economia i a la conciliació de les famílies de Palma. ]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email