Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ordenança de consum – modificació

<![CDATA[

L’Ajuntament de Palma està modificant la actual ordenança de consum.  Aquesta modificació ve motivada per una demanda interposada per la Comunitat Autònoma perquè considerava que envaïa competències autonòmiques.

El calendari de tramitació és el següent:

  • Aprovació inicial plenari de 31 de maig de 2012
  • Publicació BOIB i apertura d’un termini per presentar esmenes per part d’entitats o ciutadans que vulguin fer propostes de modificació, eliminació o introducció de nous articles.
  • Aprovació definitiva en el Ple de l’Ajuntament. (previsible el mes de juliol)

Per consultar el text: OrdenançaConsum_JG20120509
Nosaltres presentarem, en principi,  algunes esmenes en el sentit d’ampliar el Capítol III dedicat al Consum Responsable i Comerç Just i també al Capítol IV referit al Consell Assessor de Consum.
I per qualsevol cosa estam a la vostra disposició.
Salut]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email