Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

#ObertxCultura: un laboratori de cultura amb les finestres obertes

<![CDATA[

En aquest blog presentam la proposta #ObertxCultura. Té com objecte redefinir el rol de  l’administració en el món cultural i facilitar als creadors  espais públics per a la realització dels seus processos creatius . Connectar les necessitats amb les oportunitats, aquesta frase podria ser la síntesi o l’essència de la proposta…

Sense més preàmbuls vos adjuntam la proposta que es debatrà el 31 de maig al plenari de #Cort. Aquí la teniu:

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS


És molt important empoderar la cultura com un dels principals motors de la ciutat, sobretot en aquests moments de complicada situació econòmica. Les entitats relacionades amb el món cultural pateixen la crisi especialment i, per aquest motiu, l’Ajuntament de Palma ha de ser corresponsable amb aquesta situació i fomentar la creació cultural en totes les seves expressions.
Aquesta proposta tracta de connectar les necessitats amb les oportunitats, objectiu prioritari en la conjuntura actual. Hem de facilitar les infraestructures culturals públiques a l’abast dels creadors i aconseguir d’aquesta manera plataformes d’exhibició i difusió dels processos creatius. Es tracta d’un nou model cultural més emprenedor i més sostenible per administracions i món cultural. Un model de transició cap a les residències artístiques i centres de producció.
Per tot això, des del PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al plenari de l’Ajuntament de Palma l’adopció de la següent
 

PROPOSTA D’ACORD

1. La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Palma elaborarà i publicitarà a través de la seva web un catàleg d’espais i infraestructures municipals culturals i de casals de barri i centres culturals amb la informació següent
-Nom de l’equipament
-Adreça completa
-Superfície i tipologia
-Equipament i serveis
-Horaris i disponibilitat
La finalitat d’aquest catàleg serà, per una banda, poder tenir una eina tècnica pels gestors culturals a l’hora de programar i presentar propostes pels espais municipals i per una altra posar les infraestructures culturals a l’abast dels creadors i aconseguir d’aquesta manera plataformes d’exhibició i difusió dels processos creatius.
2. A partir de l’any 2013, la regidoria de Cultura traurà tres convocatòries públiques al llarg de l’any  per a creadors professionals, amb l’objecte de poder accedir gratuïtament a l’ús dels espais inclosos en el catàleg (per a la producció i exhibició per les arts visuals i creació, assaig i representació per les arts escèniques). Les bases s’acordaran en el Consell Municipal de Cultura i la selecció es farà amb criteris tècnics per part de la Regidoria de Cultura i el Consell Municipal de Cultura.
En el cas de les propostes escèniques, l’Ajuntament de Palma demanarà  com a contraprestació de la col·laboració que com a mínim les preestrenes o estrenes de les obres a Mallorca es facin a Palma. En el cas que hi hagués taquillatge, l’Ajuntament de Palma només recaptaria un 20% del total. La resta aniria destinada a l’artista o companyia.
En el cas dels artistes visuals, es demanarà que com a contraprestació que facin una presentació pública del seu procés creatiu amb la finalitat de compartir la experiència amb gent del sector i públic interessat.]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email