Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Propostes que presentam al plenari de juliol

<![CDATA[

Aquí teniu l’enllaç a totes les proposicions que presentarem el proper plenari de l’Ajuntament de Palma,  que es celebrarà aquest dijous 26 a les 10h.

Per consultar el contingut de  la proposició clicau sobre el títol.

Proposició en contra del “Rajoyazo” Demanam que es retirin les mesures que ha aprovat el Govern Rajoy, que dimiteixi el govern i que s’iniciï un procés de participació ciutadana per consensuar les mesures a adoptar.

#Butaca 2.0 Proposam crear una butaca2.0 en els teatres municipals per promocionar, participar, cooperar i connectar amb el públic juvenil l’oferta cultural.

Palau de Congressos La proposició es va registrar abans de conèixer la notícia de la paralització de les obres del Palau de Congressos. Així mateix, proposam que no es subscrigui el prèstec necessari per pagar els 72 milions que falten per la finalització de les obres.

Multes Bicicletes (plenari juliol) Proposam que, mentres que no hi hagi un xarxa de carrils bici i ciclocarrers, no es multin els ciclistes que circulen cívicament per places,  parcs i voreres amples.

Immersio lingüístic Proposam abandonar de forma immediata el segregacionisme lingüístic a les escoles i garantir la integració lingüística a través del model educatiu d’immersió amb la llengua catalana com a vehicular.

Abocardors V Denunciam més abocadors il·legals i demanam que es prenguin mesures per eradicar aquesta problemàtica.

Cooperació Proposam que  l’Ajuntament consensuï amb les ONG les línies estratègiques de les subvencions i que estableixi un calendari per resoldre els deutes amb les entitats de cooperació.

No als abusos del negoci bancari: rescatem persones Presentam un seguit de condicions que s’han de demanar als bancs que rebin doblers del rescat europeu.

Intensificació de  les  ITE Demanam que s’intensifiquin les Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE)  i que es rebutgi l’externalització del servei.

Mapa de Renous Proposam que s’impulsi el Mapa de Renous per lluitar contra la contaminació acústica.

Cable murada àrab Demanam la retirada de l’estesa de cablejat que hi ha a la murada àrab.

 

 
 
 ]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email