Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Resultat de les nostres proposicions al Ple de juliol

<![CDATA[

Aquí teniu el resultat de totes les proposicions que presentàrem al  plenari de l’Ajuntament de Palma,  que es celebrà el passat 26 de juliol.

Per consultar el contingut de  la proposició clicau sobre el títol.

Proposició en contra del “Rajoyazo” Demanam que es retirin les mesures que ha aprovat el Govern Rajoy, que dimiteixi el govern i que s’iniciï un procés de participació ciutadana per consensuar les mesures a adoptar. Rebutjada. Es fa votació separada dels punts: punt 1 obté 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM); els punts 2 i 3, 17 vots en contra (PP), 9 abstencions (PSOE) i 3 vots a favor (PSM-IV-ExM)

#Butaca 2.0 Proposam crear una butaca2.0 en els teatres municipals per promocionar, participar, cooperar i connectar amb el públic juvenil l’oferta cultural.  S’aprova per unanimitat

Palau de Congressos La proposició es va registrar abans de conèixer la notícia de la paralització de les obres del Palau de Congressos. Així mateix, proposam que no es subscrigui el prèstec necessari per pagar els 72 milions que falten per la finalització de les obres. Rebutjada. S’aprova alternativa presentada pel PP, per 17 vots a favor (PP) i 12 vots en contra (PSOE i PSM-IV-ExM).
Multes Bicicletes (plenari juliol) Proposam que, mentres que no hi hagi un xarxa de carrils bici i ciclocarrers, no es multin els ciclistes que circulen cívicament per places,  parcs i voreres amples. Rebutjada. Es fa votació separada dels punts: punt 1 obté 17 vots en contra (PP), 9 abstencions (PSOE) i 3 vots a favor (PSM-IV-ExM); el punt 2, 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM).

Immersio lingüística Proposam abandonar de forma immediata el segregacionisme lingüístic a les escoles i garantir la integració lingüística a través del model educatiu d’immersió amb la llengua catalana com a vehicular. Rebutjada per 14 vots en contra (PP) (absents el batle, Sr. Martínez i Sr. Navarro) i 12 vots  favor (PSOE i PSM-IV-ExM).

Abocardors V Denunciam més abocadors il·legals i demanam que es prenguin mesures per eradicar aquesta problemàtica. S’aprova per unanimitat amb una proposta transaccional incorporant al punt 3 “amb funció de la disponibilitat pressupostària”.

Cooperació Proposam que  l’Ajuntament consensuï amb les ONG les línies estratègiques de les subvencions i que estableixi un calendari per resoldre els deutes amb les entitats de cooperació. S’aprova per unanimitat amb una proposta transaccional

No als abusos del negoci bancari: rescatem persones Presentam un seguit de condicions que s’han de demanar als bancs que rebin doblers del rescat europeu. Rebutjada per 14 vots en contra (PP) (absents el batle, Sr. Martínez i Sr. Navarro) i 12 vots  favor (PSOE i PSM-IV-ExM).

Intensificació de  les  ITE Demanam que s’intensifiquin les Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE)  i que es rebutgi l’externalització del servei. S’aprova per unanimitat amb una proposta transaccional

Mapa de Renous Proposam que s’impulsi el Mapa de Renous per lluitar contra la contaminació acústica. S’aprova per unanimitat

Cable murada àrab Demanam la retirada de l’estesa de cablejat que hi ha a la murada àrab. S’aprova per unanimitat amb una proposta transaccional

]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email