Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

"De democràcia representativa a democràcia"

<![CDATA[

Article d’opinió d’Antoni Noguera, regidor del PSM-IV_ExM a l’Ajuntament de Palma, publicat al Diari de Balears

Implicar la ciutadania i promoure la participació en els afers públics és un repte bàsic per a totes les institucions democràtiques, i l’eix central de la política municipal. Les societats modernes necessiten d’una ciutadania empoderada, responsable, compromesa,  la qual cosa exigeix informació, transparència i mecanismes pràctics de participació que permetin als ciutadans, que els convidin a promoure propostes per millorar els nostres pobles i ciutats.  Cal difondre entre la ciutadania, perquè és principi bàsic de democràcia, el dret de decidir, entès com el dret de totes les persones a prendre part activa en els processos de presa de decisions sobre totes les qüestions que els afecten.

Més avui en un moment de desafecció i descrèdit de la política, de la tasca institucional i del paper exclusivista que hi juguen els partits, en un moment en què baixa la participació electoral i vivim una fractura entre societat i institucions. Justament quan més havia augmentat el nivell educatiu, econòmic, i d’integració social, avui en regressiu, quan més expressions d’opinió pròpia i debat floreixen a Internet, i quan més i més persones participen activament en qüestions d’interès general per via d’entitats cíviques, d’ONGs, plataformes i manifestacions clamant per esser escoltats, vivim el perill que amplis sectors socials quedin al marge i sobretot es sentin al marge de la democràcia representativa.
Precisament l’efervescència social ens indica clarament que no és la participació ciutadana la que està en crisi, sinó els mecanismes de vehicular cap a les institucions, la vitalitat d’un sistema polític i electoral que no dóna prou joc al ciutadà. La política del s.XXI ha d’apostar decididament per aprofundir en els instruments de participació democràtica, especialment aquells que impliquen una participació directa de les persones. Ens cal un punt d’inflexió i salvar la democràcia amb més democràcia, desbordant el model de democràcia representativa que reposa, pràcticament en exclusiva, sobre els pilar dels partits polítics.
Un exemple contundent de plena democràcia seria garantir als ciutadans el dret d’iniciativa en els debats municipals. De fet la llei reconeix al veïns l’exercici d’aquesta iniciativa popular però el nombre de signatures que exigeix la llei és tan elevat que impossibilita la posada en actiu d’aquest instrument, havent tengut una incidència efectiva nul·la en la fixació de l’agenda política local. Pensem, per exemple, que Palma requeriria gairebé 40.000 signatures per promoure una proposta ciutadana al ple. Per aquests motius, cal modificar de forma clara a la baixa els requisits per poder presentar una iniciativa popular a les administracions municipals per tal que aquesta figura esdevengui un instrument real de participació ciutadana en la política local.
En definitiva, l’únic camí  possible per conciliar política i ciutadania passa  per transformar la democràcia representativa en plena democràcia…

]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email