Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

L'espai públic és de tots

<![CDATA[
 
Aquesta és la proposició que la regidora Marisol Fernández ha registrat a l’Ajuntament de Palma per ser debatuda en el proper plenari de la institució, previst per al dia 25 d’abril.
A més, a través de la web de la coalició, podeu consultar la nota de premsa relativa a aquesta mateixa proposició:
http://www.mespermallorca.net/palma/article/mes-per-palma-vol-una-regulacio
 
 
 
 

 
El grup municipal MÉS a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent, la següent PROPOSICIÓ relativa a:
 

EVITAR LA CONCENTRACIÓ DE BARS, CAFETERIES I RESTAURANTS

 
A la ciutat de Palma tenim ampla experiència del que suposa no evitar la concentració de bars en determinades zones de Palma. Llocs que per les seves característiques han propiciat una massiva obertura de bars amb oferta nocturna.
 
Aquesta sobreoferta ha generat, en tots els casos, greus problemes de convivència i de salut als veïnats impedint el seu dret al descans. Un dret que l’Ajuntament de Palma està obligat a garantir. La protecció a la salut no és negociable per moltes raons i una d’elles perquè és un dret Constitucional (art. 43).
 
Però també, és obligació d’aquest Ajuntament garantir la utilització dels espais públics que permetin a tots els ciutadans i ciutadanes a gaudir d’ells en condicions adequades i evitant la degradació ambiental. Una problemàtica que va en augment degut a l’excessiva ocupació per terrasses.
 
Precisament amb l’actual ordenança d’ocupació de la via pública es permet una excessiva ocupació de places i voravies relegant a la ciutadana, en molts de casos a estrets corredors per poder transitar. Aquesta nova situació encara pressiona més sobre els veïns i veïnes que no sols tenen les molèsties de l’activitat durant el vespre si no també durant tot el dia.
 
Les experiències viscudes a la Llotja, Sa Gerreria i carrer Fàbrica han de servir per evitar que aquesta problemàtica es pugui reproduir en altres llocs de la ciutat i per tant és hora de prendre mesures contundents i radicals que evitin el patiment dels residents, el deteriorament de les relacions entre veïnats i restauradors i la degradació del barri o carrer afectat.
 
Necessitam una distribució racional i equilibrada d’oferta hostelera i terrasses per tota la ciutat i evitar excessives i abusives concentracions a llocs determinats que són els que causen problemes i fan que es generalitzi un rebuig innecessari per part de la ciutadania. Volem una ciutat mediterrània i viva, amb vida al carrer però en equilibri entre l’activitat econòmica i els drets de la ciutadania.
 
Per això, el grup municipal MÉS  presenta la següent

 

PROPOSTA D’ACORD

 

  1. L’Ajuntament Ple insta a l’equip de Govern a modificar l’actual normativa municipal per evitar la concentració d’establiments d’activitat de bars, cafeteries i restaurants al Centre Històric, a carrers peatonals, eixos cívics i a qualsevol altre barri o poble de Palma, exigint un distanciament mínim entre cada dos establiments més pròxims entre sí.

 
Palma, 10 d’abril de 2013
 
 ]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email