Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Horts Urbans: Projecte Intergeneracional

<![CDATA[La regidora Marisol Fernández ha presentat una proposta a l'equip de govern per facilitar que els actuals 14 horts urbans que estan buits i no gestionats puguin estar a disposició de joves d'entre 18 i 31 anys.

A continuació podeu consultar el text original de la proposta:

 

 

Els horts urbans com punt d’encontre intergeneracional.

 

 
El grup municipal MÉS a l’Ajuntament de Palma, fem la següent proposta al Regidor Sebastià Sansó Bonet d’Infraestructures i CoordinacióTerritorial,
 
Donat que s’estan elaborant els plecs de condicions per treure elaborant a concurs 14 parcel·les que actualment es troben buides i que pertanyen a la Xarxa d’horts urbans ecosocials de Palma.
 
Donat que aquest programa te la finalitat de crear espais de participació ciutadana que contribueixin a la millora de la qualitat de vida de les persones, a la integració social i al foment de la col·laboració dels ciutadans en les activitats de millora ambiental.
 
Donat que inicialment es va crear aquesta xarxa dirigida a la població major i a associacions que treballem amb algun tipus de discapacitat i posteriorment es va ampliar a altres associacions que treballen amb persones en procés de reinserció social i/o a la realització d’activitats d’oci per a gent gran.
 
Creiem que és necessari ampliar els requisits perquè puguin ser beneficiaris o destinataris d’aquestes parcel·les de conreu els joves.
 
Els joves son un dels col·lectius vulnerable de la nostra ciutat, i en temps de crisi son uns dels més afectats, ja sigui de manera directa o indirecta. Pateixen la supressió de serveis, la manca de feina, l’empitjorament de les condicions laborals, l’impossibilitat d’emancipació, i així fins un llarg etcètera.
 
A tall d’exemple, un d’aquests serveis que havia de ser per a joves, l’edifici de pisos destinat a l’impuls de les relacions intergeneracionals a la nostra ciutat, va patir una reconversió. Lo que havia de ser un punt d’encontre entre joves i persones majors es va haver de reconvertir en la llar per a famílies en situació de pobresa extrema.
 
Aquest fet, va suposar la no implantació de l’únic projecte que afavoria la relació directa i la col·laboració entre els més joves i els nostres majors.
 
L’implantació de projectes intergeneracionals fa possible que el dos grups d’edat puguin treure profit de l’experiència mútua. Els mes joves poden nodrir-se de  l’experiència i els coneixements dels majors, i que aquesta formació personals no desaparegui, i els nostres majors poden aprofitar  l’estat físic, la nova visió social i els nous coneixements dels joves.
 
 
Amb aquests projectes cream una xarxa de formació no formal i afavorim els respecte dels nostres majors.
 
Fins i tot la Unió Europea fa especial referència a la necessitat de crear punts d’encontre intergeneracionals. una mostra d’això es la posada en marxa l’agost de 2010, amb durada fins juliol de 2012, del projecte CONSILIUM (projecte que millorava i fomentava el voluntariat intergeneracional). de la mateixa forma des de fa 5 anys, el dia 29 d’abril es reconegut com el dia europeu de la solidaritat entre generacions.
 
Volem aprofitar l’existència d’aquest projecte per poder desenvolupar un punt d’encontre intergeneracional, fet que podria ser possible amb l’ampliació de les condicions per sol·licitar la cessió d’espai a persones de 18 a 31 anys.
 
D’aquesta forma no nomes afavorim les relacions entre generacions diferents, sinó que també posam en valor la feina i el coneixement del camp i de la natura entre els mes joves.
 
Es per això que demanem l’ampliació de la xarxa d’horts urbans amb la finalitat que els joves de la nostra ciutat puguin accedir a la cessió de l’ús.
 
Palma, 15 d’abril de 2013
Marisol Fernández Barrero
Regidora del grup municipal
MÉS per Mallorca
 

 ]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email