Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Palma, Ciutat Lliure de Desnonaments

<![CDATA[Ahir a Cort es va tornar a viure una jornada intensa en les negociacions entre l'oposició i l'equip de govern. Amb el temps veurem si els compromisos adquirits es compleixen i quina trascendència aconsegueixen.
En tot cas, sí podem estar d'enhorabanaper l'aprovació ahir d'una proposició de MÉS per Palma i el PSIB-PSOE per tal de declarar Palma Ciutat Lliure de Desnonament. Una declaració per a res buida, sinó que contempla una sèrie de mesures i propostes concretes que han d'ajudar a les famílies de Ciutat que estan afectades per un procés de desnonament.


Després d’una intensa negociació, el regidor Antoni Noguera es mostrà satisfet per l’acord aconseguit perquè principalment envia un missatge clar a les entitats bancàries: “S’ha acabat la barra lliure”.

Concretament els punts d’acord són:
 
1.- L’Ajuntament Ple declara el municipi de Palma “Ciutat Lliure de Desnonaments”.
2.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a “No ordenar, excepte per expressa ordre judicial, la participació de la Policia Local i del cos de bombers de la Ciutat en el desenvolupament de l’execució de desnonaments en casos d’habitatge habitual i permanent”.
3.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta al govern de l’Estat a estudiar una modificació a l’Impost de Béns Immobles i de l’altre normativa fiscal amb l’objectiu de rebaixar la càrrega fiscal en la mesura del possible a les persones que han perdut la seva vivenda.
4.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a seguir donant suport psicosocial a les famílies que es troben en aquest procés sempre i quan així ho valorin els professionals de Benestar Social.
5.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a l’equip de govern a donar les passes necessàries per crear una Oficina Municipal d’Intermediació Hipotecària i de lloguers que en col•laboració amb el col•legi d’Advocats de les Illes Balears, ens permeti com institució pública poder mitjançar en el conflicte entre deutor i creditor.
6.- El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a interlocutar amb les entitats de crèdit a fi de:
– Complimentar l’obligació d’atorgar les seixanta vivendes compromeses mitjançant conveni per la creació del Fons Socials d’Habitatge comptant amb el suport de la Comissió Tècnica mixta de Benestar Social i Habitatge.
– Traslladar institucionalment les necessitats de les persones afectades pel desnonament quant a la renegociació de les condicions de les hipoteca, la possibilitat de liquidació del deute amb l’entrega de la vivenda o, en tot cas la possibilitat de restar a la vivenda com a llogaters a un preu social.
– Comunicar als representants de les principals entitats bancàries quines són les principals necessitats de les persones usuàries dels serveis socials municipals i Habitatge de l’Ajuntament. Així mateix, instar-los a ampliar el parc d’habitatges per a donar resposta a les famílies que ho necessiten i a col•laborar activament en la resolució positiva, per als ciutadans i ciutadanes, d’aquestes situacions i donar-los trasllat del present acord plenari.
 ]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email