Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Una Ordenança de Renous sense participació ni garanties

<![CDATA[Aquest dimarts la regidoria de Salut va convocar una reunió oberta per a resoldre dubtes sobre l’Ordenança de Renous que està tramitant.  Una reunió que va ser proposada per la regidora Marisol Fernández per tal d'obrir un procés obert de debat sobre aquesta normativa a fi i efecte de fer-la arribar a tots els veïnats de Palma i millorar-la entre tots. L'equip de govern de Cort s'hi va comprometre en el plenari del mes de juliol.

Ara bé, la reunió que es va celebrar aquesta setmana, concretament dimarts dia 10, es va convocar amb molt poca antelació i en un horari que no convidava a la participació. Des de MÉS per Palma ja hem denunciat reiteradament que la regidora Rosa Llobera ha evitat el debat públic d’aquesta ordenança per evitar afrontar els conflictes amb els ciutadans pel tema dels renous, perquè sap que n’hi ha i molts.
Amb tot, la regidora Marisol Fernández va assistir a la reunió d’aquest dimarts i valora aquesta reunió com a molt decebedora. En detall, va comprovar en primera persona que:

  1. L’Ordenança és complexa fins i tot per a la pròpia regidora Llobera que no és capaç de proporcionar una guia pedagògica assequible i en un llenguatge ciutadà. Els ciutadans segueixen desconeixent els detalls d’aquesta normativa.
  2. L’esforç per elaborar un document més simple i explicatiu no ha estat suficient perquè el contingut no és pedagògic ni entenedor. La guia presentada no utilitza aquesta llenguatge ciutadà, és a dir, un llenguatge clar, senzill i concís que ha de presentar uns continguts tècnics en un format entenedor per a qualsevol persona.
  3. Una reunió decebedora també per l’actitud i la manca de predisposició de la regidora per a explicar els detalls de la normativa perquè la ciutadania la pugui entendre. Per tant, van mostrar molt poca predisposició a donar informació sobre com s’aplicarà i en quins paràmetres. Una oportunitat perduda.
  4. Hi va haver molt poca participació. En total hi havia unes 15 persones, entre particulars o membres d’entitats ciutadanes. Un fet que posà en evidència la pobra convocatòria realitzada des de la regidoria i la poca antelació amb la qual es va fer.
  5. Els pocs presents van manifestar la seva preocupació vers la capacitat o no de l’ordenança per solucionar els problemes ocasionats pels renous, principalment els originats per l’activitat d’oci (bars i restaurants al carrer).
  6. La manca de criteri unificat a l’hora de concedir l’autorització per celebrar actes al carrer suposa una actuació arbitraria per part de l’Ajuntament que no dóna ni la més mínima garantia als veïnats sobre els seus drets al descans i la convivència ciutadana. Es va anunciar que s’autoritzarien actes al carrer en funció de les queixes veïnals.
  7. Es va posar en evidència la incapacitat material de fer complir la futura ordenança degut a la manca de recursos tècnics i humans de la Patrulla Verda.

Aquestes dues darreres conclusions són les més greus i preocupants perquè suposen reconèixer per part de l’Ajuntament que no hi ha els mitjans suficients per vigilar els nivells de renous, si es sobrepassen els màxims, etcètera. Això quan aquest estiu la Patrulla Verda ha rebut més de 120 denúncies cada cap de setmana i sense poder arribar a atendre-les totes.
Per tant, MÉS per Palma insisteix en la necessitat d’un debat públic i obert sobre aquesta ordenança i sobretot que contingui una resposta eficient per als ciutadans per tal d’evitar que el renou sigui un dels principals motius de queixa cap a l’Ajuntament. Cal recordar que la regulació dels renous és una qüestió que afecta a la salut de les persones i a la convivència ciutadana. Per tant, és una qüestió vital i de primer ordre d’importància.
Per tot l’exposat, la coalició MÉS està elaborant el contingut de les al·legacions que en pocs dies registrarem per tal de corregir i millorar aquests aspectes i d’altres de la normativa ara en tramitació. La setmana vinent enviarem informació concreta perquè els ciutadans que vulguin puguin presentar al·legacions dins el termini que finalitza el proper dia 10 d’octubre.]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email