Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Els barris i pobles del Nord volen una Palma MÉS habitable

<![CDATA[

El 7 d’octubre realitzarem una assemblea amb veïnats/des dels barris del Nord de Palma per a conèixer de primera mà les necessitats i iniciatives que teníen per millorar el barri, la ciutat, el país.

Les persones participants manifestaren la seva preocupació per temes que afecten de forma directa als seus barris. La brutor dels carrers és una constant a tota la ciutat. És important realitzar campanyes per sensibilitzar a la gent a mantenir els carrers néts, però és essencial que EMAYA es faci càrrec de la situació i doni un servei de qualitat. Les retallades han suposat 200 treballadros menys en un any a EMAYA, així com la precarització de les condicions laborals i una falta total de planficiació del futur dels serveis de recollida i gestió de residus.

Es manifestà la preocupació per la falta d’eficiència de la “patrulla verda”. No es vol una actitud punitiva per part de l’administració, però s’ha de fer un treball de mediació i sensibilització per a que es facin complir le snormatives relatives a l’ocupació de via pública, especialment per les terrasses de bbars i restaurants.

També es va denucniar l’ocupació de gran part del parc de Sa Riera per una carpa privada on es realitzen diferents activitats lucratives, ara el cas de l’Oktoberfest. MÉs sempre ha denunciat l’usurpació de l’espai públic per part d’interessos privats i especulatius, per tant hem d’estar ben atentes de que aqeusta carpa no es perpetui durant mesos a aquest parc, com va succeïr l’any passat.

Les veïnades de Son Sardina apuntaren la seva preocupació per com la Conselleria d’Educació fa la selecció de les nines i nins que comencen el primer curs a l’Escola pública del poble. Moltes famílies sonsardineres no tenen plaça a aquesta escola. La zonificació escolar de Palma s’ha de modificar per a que l’escola sigui un servei de proximitat del barri.

Els casals de barri tancats o infrautilitzats han estat un tema de preocupació. El teixit social ha de definir què vol dels casals de barri i conformar una proposta sobre quins objectius i quines dinàmiques volem dinamitzar i facilitar als casals municipals. MÉs aportam per l’empoderament social, uns casals on els pressupostos participatius, les agendes 21, les enetitats socials, els bancs del temps, le siniciatives solidàries,… tenguin un paper protagoniste.

Així mateix, la situació de precarietat i drama social i econòmica d’alguns barris és una lluita important. El govern PP no té interès en canviar el model econòmic d’especulació que ens han portat fins aquí. És imprescindible fomentar iniciatives d’economia social i amb responsabilitat social i ambiental, i possar a les personesi al medi ambient al centre de l’equació econòmica.

La política d’habitatge també necessita una revisió. La xacra dels desnonaments, els preus de lloguer desorbitats, l’abandó de milers d’habitatges,… en definitiva el PP avala constantment la lògica de “cases sense gent i gent sense cases”. Ho hem de denunciar i asportar propostes per recuperar el valor social de l’habitatge.

La protecció de l’arquitectura tradicional és un línia de treball important dins l’urbanisme urbà i rural de Palma. No hem d epermetre legitimar la destrucció del patrimoni cultural i urbanístic per afavorir l’especulació.

]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email