Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Volem canviar radicalment la manera d'elaborar els pressupostos

<![CDATA[Hem elaborat una guia per a l’elaboració d’uns PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS. En aquest manual s’explica la metodologia que ha de permetre posar en pràctica la participació ciutadana per a elaborar els comptes municipals.
Aquí la teniu:
Guia per a l’elaboració de pressuposts participatius
Fent un petit resum del manual, el procediment és el següent: a partir de la decisió política d’elaborar els pressuposts participatius es crea un Grup Motor de veïnats i veïnades, membres d’entitats i representats de l’Ajuntament que impulsa el procés i elabora un Autoreglament que establirà les normes per les quals es regirà. Llavor es formen les persones que hi hauran d’estar implicades, es fa publicitat del procés, es convoquen assemblees (sectorials i/o territorials) i es recullen les propostes que s’hi fan. Finalment la Taula o Consell dels Pressuposts Participatius s’encarrega de prioritzar les propostes recollides, i elabora un document final del Pressupost Participatiu, que ha de ser aprovat pel plenari municipal i ha de ser dotat amb les partides adequades.
Aquesta guia ha de ser l’inici d’un procés participatiu en el qual s’hi pugui implicar la ciutadania de Palma, l’inici d’una altra manera de fer les coses, en què la ciutadania tengui més capacitat de decisió sobre les qüestions que l’afecten. Convocarem diverses assemblees amb la ciutadania per explicar la proposta.]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email