Estam fent feina a la web. Perdonau les molèsties.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Conclusions de l'Assemblea Informativa Pressuposts 2014

<![CDATA[Els Pressuposts de Palma per al 2014 són radicalment antisocials, aquesta és la principal conclusió extreta de l'Assemblea informativa celebrada ahir.

La coalició MÉS per Pama va convocar ahir vespre una assemblea oberta a tota la ciutadania per analitzar els comptes municipals que l’equip de govern de Cort ha aprovat inicialment per al 2014. Hi varen assistir els tres regidors de MÉS a l’Ajuntament de Palma, Antoni Verger, Neus Truyol i Antoni Noguera, per fer una primer aproximació als detalls dels pressuposts per àrees. Així mateix la trentena de persones que va acudir van ser els protagonistes de la reunió al manifestar les seves inquietuds i preocupacions en relació a inversions concretes que preveuen, o no, aquests pressuposts.
Cal recordar que tant les entitats i persones a títol individual poden presentar les seves esmenes als pressuposts de Palma fins el proper dia 4 de desembre.
Abans, cal conèixer els detalls de les inversions previstes, i tenint en compte que el PP no respecta el dret i la voluntat dels ciutadans a participar en el procés d’elaboració, MÉS per Palma va considerar la necessitat de convocar aquesta reunió. I tenint en compte la resposta dels ciutadans que hi varen acudir, sens dubte que s’han de seguir potenciant espais de participació ciutadana com el que representa aquesta assemblea informativa.
Els principals interrogants i preocupacions que es van manifestar ahir durant la reunió oberta celebrada al centre Flassaders van ser els següents:

 1. L’assignació de les subvencions a les associacions de veïns per part del Govern de PP, que consideren que no són molt transparents.
 2. Proposaren l’establiment d’una taxa turística per a augmentar els ingressos de l’Ajuntament, de forma que es puguin destinar els diners a millorar el benestar social del municipi.
 3. Importància de la participació ciutadana en l’elaboració dels pressuposts perquè la gent vol decidir on van els seus doblers.
 4. Preocupació pels comptes inexactes i la manca d’explicacions de les despeses de l’IMI, i en concret de les piscines de Son Hugo.
 5. També demanaren que a instal·lacions com la pista de gel del Parc de ses Estacions haurien d’aplicar-hi un impost especialment alt perquè ocupen una via pública amb finalitats lucratives i especialment contaminants.
 6. Reclamaren també l’aplicació estricta del compromís en la transparència que el propi PP va aprovar a Cort.
 7. Incompliment d’una promesa que s’ha convertit en una gran mentida: promesa d’invertir 400.000 euros a cooperació en els pressuposts del 2013. Aquest cop, ja es preveu la inversió total de 0 euros per al 2014.
 8. Denunciaren la il·legitimitat d’aquest govern per antisocial.
 9. Preocupació per l’excessiva ocupació de l’espai públic de les terrasses, i l’afectació al descans dels veïns.
 10. Deixadesa de funcions de l’Ajuntament el manteniment de les escoles.

Els regidors, per la seva part van exposar que el PP de Cort està ignorant una realitat social dramàtica que estan patit els ciutadans d’aquesta ciutat cada dia i que aquest pressupost no contribuirà a pal·liar. En aquest sentit, Antoni Noguera va afirmar que aquests són uns comptes “radicalment de dèficit social” ja que cada dia hi ha més usuraris i sol·licitants dels serveis d’atenció bàsica de benestar social, però justament les dues principals partides que haurien de contribuir a frenar aquesta situació davallen en 100.000 euros.
En aquest sentit, Noguera va insistir en la greu irresponsabilitat amb la ciutadania que està patint la crisi econòmica el fet que l’Ajuntament no hagi gastat 200.000 euros ja adjudicats a partides de Serveis Socials. Uns doblers que fan falta per promoure polítiques d’igualtat de condicions i ajudar als més desafavorits i que aniran destinats als bancs.
Antoni Verger, per la seva part, va desmuntar les grans mentides que pregona el PP per defensar els seus comptes. En concret:

 1. es torna a prioritzar el pagament del deute bancari invertint fins a 52 milions d’euros als bancs, el que suposa gairebé el 14%.
 2. Algunes partides augmenten gràcies a la generació de més deute públic a llarg termini, passant de 201 milions d’euros el 2011 a 378 milions d’euros en acabar aquest any. Això significa que en dos anys, el deute públic municipal ha augmentat en 177 milions d’euros. 42 dels quals corresponen al pagament a la constructora Acciona per a continuar amb les obres de la ruïna del Palau de Congressos.
 3. Es destinen 14 milions d’euros a engreixar la factura energètica que es paga a Endesa per damunt de la factura real per evitar generar retards en el pagament. Això, però, suposa que es prioritza aquesta partida, que suposa 8 milions d’euros més, a una gran empresa energètica, mentre els ciutadans veuen els serveis públics minvats.
 4. Algunes partides han sofert petits augments, gràcies a l’augment del deute comentat, però això no representa la recuperació dels serveis socials retallats en els dos darrers anys. És a dir que tots els serveis i persones que han quedat pel camí no es recuperen amb aquests comptes (orientadors laborals, interins d’escoletes, etcètera)
 5. Denunciam la il·legitimitat del deute municipal contret amb les entitats bancàries, aquell que s’ha generat per un abús en l’assignació d’uns interessos molt per damunt dels que els bancs han de pagar en el cas del programa de pagament a proveïdors.

Neus Truyol va afegir la importància de les esmenes presentades a l’àrea d’ocupació per reforçar el programa de Palma Activa, així como recuperar el programa de l’Agenda 21, invertir en polítiques d’igualtat i prevenció en relació a la violència de gènere.
Davant aquest panorama desolador, els regidors de MÉS per Palma van explicar algunes de les esmenes que el grup municipal ha presentat per intentar pal·liar les principals deficiències dels pressuposts per al 2014. Entre elles, les basades en un augment de la recaptació de l’IBI a través d’un recàrrec del 50% en els pisos desocupats i augmentar el coeficient diferenciat per a immobles de major valor, així com disminuint altres partides que sí poden suportar un pressupost més baix. Podeu trobar més informació sobre les esmenes a: http://www.mespermallorca.cat/palma/article/mes-per-palma-presenta-esmena-a-la]]>

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email