Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Dos projectes per reduïr els vessaments contaminants a la mar

El Consell de Govern aprovarà divendres el finançament de 26 milions del cànon de sanejament per a dos projectes d’EMAYA

Es tracta de dues actuacions molt important després de 7 anys sense inversions del cànon i mancances en les infraestructures de sanejament de Palma

WhatsApp Image 2017-12-13 at 11.19.42

Palma, 13 de desembre de 2017.- El proper divendres dia 15 de desembre el Consell de Govern de la CCAA aprovarà l’autorització de despesa de 26.098.730,30 € procedents del cànon de sanejament, per a la realització de dues importants inversions d’EMAYA, el col·lector interceptor i el dipòsit de laminació.

La realització d’aquests dos projectes suposarà unes importants millores ambientals, especialment per a la qualitat de les aigües de la badia de Palma, ja que reduirà en més d’un 70% la contaminació que s’aboca a la mar durant els episodis de pluja intensa a la conca del Baluard. Això suposarà evitar que cada any unes 500 tones de contaminants acabin a la mar.

El passat mes de febrer EMAYA i la direcció general de Recursos Hídric signaren un protocol d’inversions en matèria de sanejament i depuració per al període 2016-2019, que preveu la realització de diversos projectes per valor de 35 milions d’euros. Es varen abonar 2,2 milions per a tasques urgents realitzades durant la legislatura passada i ara el Consell de Govern aprova l’autorització de la despesa de 26 milions per a aquests dos projectes.

Cal recordar que EMAYA no rebia doblers del cànon de sanejament per a inversions des de 2010. Aquest fet ha comportat un important dèficit i mancances en les infraestructures de depuració i sanejament. Algunes infraestructures es troben ja al final de la seva vida útil, obsoletes o resulten insuficients davant el creixement de la població i del turisme dels darrers anys.

Tal i com ha declarat Vicenç Vidal, conseller de medi ambient, “amb aquesta aprovació es compensarà un dèficit històric amb ciutat. Aquesta legislatura és la legislatura de l’aigua, la legislatura d’aquelles inversions necessàries, bàsiques. Quan xerram de sanejament, de depuració, xerram de conservació del nostre entorn, de protecció del medi ambient, parlam de conservar un recurs escàs i per tant necessària”. El conseller ha destacat que “avui, me creguin que presentam un acord històric per Emaya i per l’Ajuntament de Palma”.

Per aquests fets i per les importants millores ambientals que comporten, “els projectes que ara es podran realitzar són de gran transcendència per a la ciutat i el seu entorn”, tal i com ha declarat el batle de Palma, Antoni Noguera, que ha agraït al conseller que es recuperin aquetes inversions i es destinin a la finalitat per a la qual havien estat creades, els projectes per millorar el sanejament i reduir la contaminació. També ha agraït a EMAYA l’esforç realitzat per presentar els projectes i la feina conjunta amb al Conselleria de Medi Ambient. “Aquesta actuació és una més per aconseguir la veritable transformació urbana de Palma, per una ciutat més moderna i més estimada”, ha declarat Antoni Noguera.

Neus Truyol, presidenta d’EMAYA, ha explicat les importants millores ambientals que suposaran aquests dos projectes: la realització del col·lector interceptor i el tanc de laminació permeten reduir de forma considerable els abocaments a la mar i, molt especialment, la càrrega contaminant d’aquests abocaments. Durant els episodis de pluges intenses el dipòsit de laminació podrà recollir les primeres pluges, que són les que arrosseguen una major càrrega contaminant. Es podran recollir els primers 45 minuts de pluja, que són els que arrosseguen el màxim de contaminació.

D’aquesta manera es reduirà en un 71% la càrrega contaminant abocada a la mar des de la conca del Baluard, l’equivalent a unes 12 tones de contaminants que deixaran d’anar a la mar amb cada episodi de pluges intenses. Anualment això suposa, segons la mitjana d’episodis de pluja, unes 500 tones de contaminants que no aniran a la mar.

Per tant, aquests projectes suposaran una millora ambiental per a la qualitat de les aigües de bany i per als ecosistemes marins de la badia de Palma, amb els conseqüents beneficis per a la ciutadania i el turisme.

Característiques dels projectes:

El primer projecte consisteix en la construcció del col·lector interceptor general de gravetat des del centre fins l’EDAR Palma II, una infraestructura de 3,2 km de llargària i 2 m de diàmetre, que transcorrerà a 8 metres de fondària mitjana (entre 5 – 12 m). La pendent serà del 0,2 %. El pressupost de l’obra és de 18.922.676,18 €.

La traça es desenvolupa al llarg de la calçada de la zona urbana de Palma i del Polígon de Llevant, des de les avingudes fins a la via cintura. Creuada la via cintura, el traçat discorre per vials del polígon industrial de Son Malferit, fins a arribar a les instal·lacions d’ENDESA – Ca’s Tresorer i després de passar per sota del Torrent Gros, arriba als terreny destinats a l’EDAR Palma II.

Hem de tenir en compte que els col·lectors existents a Palma són més antics que les depuradores i es van dissenyar per a conduir l’aigua al mar, no a les plantes. Per això és necessari construir aquest gran col·lector de recollida d’aigües mixtes que recorre en un eix transversal de la ciutat per interceptar les aigües i conduir-les per gravetat a la depuradora i evitar així el seu desbordament a la costa.

El segon projecte és el de la nova estació de bombeig i dipòsit de laminació de l’EDAR Palma II. L’estació de bombeig comptarà amb 4 bombes i una capacitat de bombeig 12.250 m3/h. El dipòsit tendrà una capacitat de 25.000 m3. A més, la infraestructura comptarà amb elements de separació de sòlids, pous, grup electrogen, etc. S’instal·laran a més una sèrie de serveis auxiliars tals com una xarxa d’aigua regenerada, necessària per a les labors de neteja. Es preveu la instal·lació d’una xarxa contra incendis i il·luminació, tant exterior com interior.

El pressupost d’aquest projecte és de 7.176.054,12 € i el seu objectiu, com ja s’ha comentat, és la retenció de les primeres aigües de pluja per evitar que arribin a la mar i arrosseguin contaminació.

Aquests projectes es complementen amb l’ampliació de la depuradora, ja en tramitació a càrrec del Ministerio de Agricultura i Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Es preveu la remodelació total de la depuradora del Coll den Rebassa (EDAR PALMA II) i l’ampliació de la seva capacitat de tractament. És una obra fonamental per resoldre els problemes de sanejament de Palma i té un pressupost aproximat 80 milions d’euros.

Aquestes actuacions són la primera passa en el camí d’acabar amb l’important dèficit d’infraestructures de sanejament que arrossega Palma. El pla de sanejament d’EMAYA, que inclou projectes per un total de 200 milions d’euros, preveu també altres elements com 3-4 tancs més (a la depuradora de Sant Jordi, zona de Ponent…) i altres millores de bombeig i canalització.

El Conseller ha recordat que “el cànon és un instrument  que finança tot el que són les inversions amb manteniment i sanejament de les Illes Balears, l’esforç dels ciutadans que de forma solidària financen aquest tipus d’infraestructures, amb això mantenim 106 depuradores en funcionament amb una inversió d’uns 44 milions.

asdasd

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email