Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Balanç positiu de les actuacions realitzades a es Carnatge

S’han retirat 1.800 tones de residus acumulats durant més de 40 anys

També s’han fet actuacions de recuperació de la vegetació i s’ha iniciat la redacció del Pla Especial per a la zona

Visita_EsCarnatge

Palma, 3 de gener de 2018.- Avui matí, Neus Truyol, regidora d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal, i Eva Frade, regidora de Participació i Coordinació Territorial, han visitat es Carnatge per mostrar les actuacions realitzades en aquesta zona al llarg de 2017, acompanyades de Joan Fortesa, en qualitat de president de l’Associació de veïns del Coll den Rebassa.

Des de les dues àrees municipals s’ha fet un balanç molt positiu de les actuacions realitzades en el marc del programa de pressupostos participatius seleccionats l’any 2016 i que forma part també del projecte global de recuperació d’aquest espai, d’importants valors naturals i patrimonial. Cal recordar que a l’edició de 2016 aquest fou el cinquè projecte que rebé més vots per part de la ciutadania.

Joan Fortesa ha recordat que va ser precisament l’Associació de Veïns del Coll den Rebassa la impulsora de la inclusió del projecte de recuperació des Carnatge en els pressupostos participatius. “Resulta molt satisfactori veure ara els resultats aconseguits, encara que queda molta feina per fer en aquesta zona.”

Les actuacions previstes al programa s’han anat executant al llarg de 2017: s’han realitzat diverses accions de neteja, senyalització, delimitació àmbits, recuperació  edàfica i revegetació, a més d’activitats divulgatives i d’educació ambiental. Així mateix, s’han iniciat les tasques de redacció del Pla Especial de Protecció i Conservació de l’Àmbit des Carnatge, que tendrà la corresponent tramitació urbanística, i que permetrà continuar avançant en la recuperació i preservació d’aquest valuós espai natural del litoral de Palma.

La regidora de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, Eva Frade, ha destacat el fet que és el primer projecte executat amb càrrec als Pressupostos Participatius. “És una alegria veure com se compleixen poc a poc les primeres idees guanyadores de la primera edició de pressupostos participatius; d’aquí poc llançarem la tercera edició i veurem com s’executen amb major celeritat els projectes de la segona edició”, ha dit. Frade ha destacat que es Carnatge és un dels grans projectes de ciutat i ha recordat que “és un projecte molt valorat pels veïns i veïnes de Palma” i per això ha de ser un dels pilars de treball de les nostres àrees de forma “conjunta i transversal”.

Per la seva banda, Neus Truyol, regidora d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal, ha expressat la seva satisfacció de poder mostrar els resultats de la feina feta durant el darrer any “per recuperar un espai tan emblemàtic i estimat pels ciutadans com es Carnatge, on s’uneix natura i història, pels seus importants valors ecològics, patrimonials i paleontològics. Per aquests motius la feina que s’hi ha fet ha tengut sempre una supervisió tècnica, per respectar en tot moment les espècies i els hàbitats de les àrees on s’hi ha treballat”.

Retirada de 1.800 tones de residus

Una de les actuacions més significatives ha estat la retirada de runa i la neteja manual de la zona, que l’Ajuntament de Palma encarregà a EMAYA i es realitzà entre el 3 d’octubre i el 30 de novembre.

La zona inicialment prevista per a aquesta actuació fou la delimitada entre Cala Pudent, Camí d’Establidors i les propietats d’AENA i d’ENDESA, un àmbit amb diversos tipus de vegetació i presències d’espècies protegides, relleu complex  i abundància d’abocaments. La disponibilitat de temps i recursos va permetre ampliar la neteja a la zona de devora el carrer Déntol i a la pedrera del camí d’Establidors.

Anteriorment, també s’havia fet una acció de neteja amb voluntaris, en el marc de la iniciativa europea Let’s Clean Europe.

En total es retiraren més de 1.800 tones de materials, majoritàriament residus de construcció i demolició i, en menor mesura, voluminosos i d’altres materials. Els materials plàstics i vidres es separaren per al seu reciclatge i els residus voluminosos i enderrocs s’entregaren a la planta de tractament de Mac Insular.

La delimitació de les espècies i els indrets sensibles, així com pròpies tasques de neteja es realitzaren amb la supervisió prèvia i sobre el terreny de tècnics municipals de l’àrea d’Ecologia i de la Conselleria de Medi Ambient (Servei de Protecció d’Espècies de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat i de l’ IBANAT).

Ha estat prioritari en tot moment durant l’actuació, evitar l’impacte negatiu sobre la vegetació, minimitzar l’impacte paisatgístic, preservar les espècies i hàbitats protegits, i actuar de forma que es facilités una recuperació natural posterior.

Els tècnics ubicaren i senyalitzaren sobre el terreny  les espècies i hàbitats, incloent  espècies vegetals com el “setge” (Helianthemum marifolium subsp. origanifolium)  que és endèmica, només es troba a es Carnatge i està catalogada en perill d’extinció, així com altres espècies d’interès botànic com l’esteperola i la ruda de ca, la vegetació arbustiva i arbòria de la zona, les mates i els pins existents.

Els agents de medi ambient també controlaren la zona, comprovant que les feines s’ajustaven a la planificació i es complien les mesures de protecció.

Recuperació del terreny i de la vegetació

L’objectiu següent a la retirada de residus ha estat la recuperació del terra i de la vegetació, per la qual cosa s’han seguit les recomanacions tècniques del servei de Protecció d’Espècies de la Conselleria de Medi Ambient, dels tècnics municipals i del departament de Biologia de la UIB.

En primer lloc es va preparar el terreny per a la distribució de llavors i per a la revegetació amb diverses espècies (tamarells, savines, ginesta borda, farigola, camamil·la, etc.), seguint les limitacions establertes també per part d’AENA, per evitar qualsevol interferència amb la seguretat aèria.

Altres actuacions

El programa de les actuacions emmarcades en els pressupostos participatius ha permès també realitzar altres millores:

  • Delimitació dels jaciments paleontològics de Cala Pudent, una zona d’importants registres quaternaris.
  • Instal·lació de cartells informatius i divulgatius:
    • 2 Cartells informatius dels valors naturals generals des Carnatge (un a cada un dels accessos principals des Carnatge)
    • 1 cartell sobre els jaciments paleontològics a Cala Pudent
  • Instal·lació de 4 aparcaments per a bicicletes als accessos

Inicia de redacció del Pla Especial des Carnatge

Així mateix, com ja s’ha esmentat, també s’han iniciat les tasques de redacció del Pla Especial de Protecció i Conservació de l’àmbit del Carnatge, comptant amb una proposta que haurà de seguir la corresponent tramitació per tal de plasmar en  la normativa urbanística municipal la protecció d’aquesta zona, la seva ordenació, els usos i les actuacions a realitzar.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email