Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Millora de l’il·luminació de Pere Garau

Les obres de millora de l’enllumenat públic a la barriada han suposat una inversió de 613.250,7 €, cofinançats en un 50% pels Fons FEDER

En total s’instalaran 74 nous punts de llum al barri

Panorama1

Palma, 11 de gener de 2018.- L’Ajunatment de Palma ha duit a terme diverses obres de millora de l’enllumenat públic que s’han realitzat a la barriada de Pere Garau. En total, s’ha fet una inversió de 613.250,7 €, cofinançats en un 50% pels fons FEDER. Pel que fa a la renovació, s’ha introdit la tecnologia LED que permet un estalvi en la factura que paga el ciutadà pel consum de llum, a més de donar més seguretat i mantenir un barri en condicions dignes. El batle de Palma, Antoni Noguera, ha insistit que amb aquestes actuacions “garantim la millora i l’avanç de tots els barris per igual, prioritzant aquells perifèrics que durant anys han estat oblidats”.

L’obra civil ja està pràcticament tota realitzada, a l’espera dels carrers Metge Josep Darder i Uetam, on manca instal·lar els nous punts de llum, i s’espera donar per acabada l’obra el mes que ve. Les actuacions que s’han realitzat són:

– Incorporar equips de 5 nivells a 834 fanals

– Ajust de la potència a 832 fanals

– Substitució per lluminàries LED a 154 punts de llum

– Col·locació de 74 nous punts de llum amb lluminàries LED

– Unificació de quadres, passant de 21 quadres inicials a 7 quadres finals amb qualificació energètica A

– Millora de la uniformitat en tota la instal·lació

Aquest barri es caracteritza per una il·luminació molt funcional. Amb aquest projecte s’ha mantingut l’enllumenat existent, adequant les potències dels punts de llum a la normativa vigent, amb la incorporació d’equips que permeten regular els nivells d’il·luminació.

En els carrers de Uetam, Gabriel Llabrés, Benet Pons i Fàbregues, Francesc Pi i Margall i Adrià Ferran, s’ha reforçat l’enllumenat existent, amb la instal·lació de 74 nous punts de llum, amb lluminàries de tecnologia LED de 4 metres d’alçada per eliminar les interferències entre la il·luminació i l’arbrat.

En el tram del carrer Aragó (situat entre Nuredduna i la plaça Güell), el tram del carrer Reis Catòlics (entre Manacor i plaça de Miquel Dolç) i el carrer de Capità Vila s’han eliminat els globus instal·lats a 4 metres dels bàculs del vial i també s’ha reforçat l’enllumenat existent.

Al carrer del Metge Josep Darder s’ha adequat la potència dels llums, mentre que les lluminàries existents en columnes de 4 metres s’han substituït per altres de la mateixa tipologia però amb tecnologia LED.

Al parc de Jorge Luis Borges així com al carrer de Jorge Luis Borges les lluminàries s’han substituït per altres amb tecnologia LED.

21,7 milions d’euros en la millora de l’enllumenat dels barris

Aquesta intervenció a la barriada de Pere Garau forma part del nou contracte de millora de l’enllumenat dels barris de Palma per al període comprés entre els anys 2015 i 2019. Aquest nou model de gestió integral de l’enllumenat exterior i de millora de l’eficiència energètica de les infraestructures públiques està cofinançat en un 50% pel Fons de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Les actuacions previstes són:

– Substitució de lluminàries obsoletes per noves de tecnologia LED.

– Adequació dels nivells d’il·luminació i potències al Reglament d’Eficiència Energètica.

– Eliminació de les interferències existents entre els suports (fanals) i els elements urbans (arbres).

– Adequació de les xarxes al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

– Eliminació d’interferències en matèria d’Accessibilitat.

El pla d’actuació té previst actuar en diferents barris de la ciutat al llarg de la vigència del contracte.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email