Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

La recollida selectiva a Palma supera el 20% el 2017

Al mes de novembre, el de major recollida selectiva, s’arriba al 23,4%

Les fraccions reciclables pugen per sobre del rebuig, que creix un 2,7% en relació a 2016, especialment la matèria orgànica que puja més del 33%

Neus Truyol ha manifestat que encara queda molt per fer, però la renovació dels contenidors, la recollida selectiva mòbil del centre, el porta a porta comercial, les campanyes educatives i la col·laboració ciutadana estan donant els seus fruits

contenidors nous (1)

Palma, 23 de gener de 2018.- La recollida selectiva a Palma ha superat per primera vegada el 20%, situant-se en un 20’74% el percentatge de residus recollits separadament per al seu reciclatge durant 2017. Això suposa un increment quasi de tres punts i mig en relació a 2016, quan la recollida selectiva total de l’any va ser del 17,29%.

A més a més, aquesta dada ha anat millorant al llarg de l’any, ja que el mes de gener el percentatge va ser del 17,9 %, a partir del juliol se supera el 20% (20,15%) i s’arriba al màxim el mes de novembre amb un 23,5% (el desembre baixa lleugerament a un 22,2%).

Recordem que entre 2011 i 2014 aquesta xifra estava estancada per sota del 15 %, després d’haver experimentat un creixement durant la primera dècada del segle. L’any 2015 es supera per primera vegada el 15%, amb un 15,36% de recollida selectiva. El 2016 arriba al 17,29% i el 2016 ha estat del 20,74%.

La composició d’aquesta recollida selectiva l’any 2017 ha estat la següent:

 • Paper i cartó: 5,35%
 • Vidre: 3,6%
 • Envasos: 2,65%
 • Matèria orgànica: 1%
 • Roba: 0,3%
 • Oli: 0,01%
 • Altres: 7,8% (voluminosos, ferralla, runa i altres materials recollits als parcs verds i per la recollida de trastos)

Les fraccions reciclables pugen per sobre del rebuig 

Totes les fraccions han experimentat enguany importants increments, sempre per sobre de l’increment del rebuig (d’un 2,7%). L’increment més important es produeix a la recollida de matèria orgànica, d’un 33,5 %. Aquesta fracció només suposa encara un 1% del total dels residus recollits, però la posada en marxa del sistema de recollida mòbil al centre, que incorpora per primera vegada la recollida domiciliària de matèria orgànica (només la 1era fase al 2017) i la recollida porta a porta d’establiments turístics i comercials al centre i la Platja de Palma, han permès aquest notable increment.

També destaca per sobre de les altres fraccions l’increment del vidre, de gairebé el 13%; per a la recollida d’aquesta fracció també resulta molt important els sistemes porta a porta, ja que es genera en grans quantitats a bars, hotels i restaurants. Per altra banda, la renovació dels contenidors ha suposat especialment un increment de la quantitat de contenidors de vidre disponibles a la ciutat.

Les altres fraccions pugen des dels 4% del paper i cartó (amb una quantitat absoluta més elevada que les altres fraccions), fins al 9,6% dels envasos o el 6,6% de la roba (que es recull mitjançant un conveni amb Càritas Mallorca i la Fundació Deixalles).

També destaca la implantació del nou sistema de recollida d’oli, que ha permès recollir i reciclar més de 20 tones en només 10 mesos des de la implantació del nou sistema (no es pot comparar amb altres anys, perquè no es disposava de dades i, a més a més, l’oli que es dipositava en els anteriors contenidors no es reciclava).

FRACCIÓ Tones 2015

 

Tones 2016

 

Tones 2017 Increment 2016-17
Rebuig 167.519,74 170.220,74 174.858,66 2,7%
Vidre 6.689,06 7.371,40 8.321,81 12,9%
Envasos 5.194,98 5.616,17 6.155,13 9,6%
Paper-cartró 11.514,94 11.962,42 12.438,69 3,9%
Orgànica 1.508,79 1.605,86 2.143,16 33,5%
Roba 551,203 668,23 712,63 6,6%
Oli 20,05  

Neus Truyol, presidenta d’EMAYA, ha destacat molt positivament aquestes dades i, en primer lloc agraeix a la ciutadania la seva participació i implicació, sense les quals la recollida selectiva no seria possible: “els sistemes de recollida selectiva requereixen la implicació de tots els agents socials, les famílies, les empreses, entitats i institucions, que han de separar prèviament els residus. Sense aquest gest, la resta seria impossible”. També ha volgut destacar la feina realitzada pels treballadors d’EMAYA, ja que la recollida selectiva, i especialment la posada en marxa de nous serveis, ha necessitat enguany un esforç especial i en alguns casos un treball suplementari.

Entre els factors que han fet possible aquestes dades positives es destacaria:

 • La col·laboració ciutadana, cada vegada més conscienciada i disposada a participar en la recollida selectiva. En aquest sentit al llarg de 2017 EMAYA ha fet importants campanyes educatives barri a barri, campanyes de comunicació i el programa “Emaya a l’escola”; també ajuden les campanyes que fan altres entitats i institucions.
 • La renovació dels contenidors (que finalitzarà ben aviat, dins el febrer), perquè ha suposat l’increment de la capacitat de recollida selectiva i posar més a l’abast de tothom “illes” de contenidors, amb totes les fraccions.
 • Posada en marxa de serveis com la recollida selectiva mòbil, que des de maig de 2017 funciona a Sindicat, la Calatrava i Monti-sion. En aquests barris la recollida selectiva és molt superior a la resta de la ciutat, és del 72%.
 • La recollida porta a porta a establiments turístics i comercials, que es realitza a hotels de la Platja de Palma i al centre (també de moment a Sindicat, la Calatrava i Monti-sion, properament en expansió a tot el centre històric).
 • Entre d’altres factors també es destacaria la posada en marxa del nou sistema de recollida d’oli, el camió del reciclatge, les millores als parcs verds, etc.

Així i tot, Neus Truyol ha volgut recordar que “encara queda molta feina a fer per arribar a l’objectiu de recollida selectiva del 50% l’any 2020, que marca la llei, però és un bon indicador que s’avança en el bon camí i que la renovació dels contenidors, la recollida selectiva mòbil del centre, el porta a porta comercial, les campanyes educatives i la col·laboració ciutadana estan donant els seus fruits”. També s’ha d’avançar en polítiques, accions i conscienciació en matèria de prevenció i reducció de residus. La recollida selectiva augmenta més que l’increment del rebuig, “però el nostre objectiu és reduir la producció de rebuig, per això treballam en un pla de prevenció i en iniciatives concretes com la reducció de les bosses de plàstic”.

Finalment, la presidenta d’EMAYA ha recordat que al llarg de 2018 es completaran moltes de les millores introduïdes al llarg de 2017 i que ben segur que això suposarà que enguany les xifres encara siguin millors: finalitzarà la renovació dels contenidors, s’implantarà la recollida selectiva mòbil i porta a porta comercial a la resta del centre històric, s’introduirà el contenidor de la matèria orgànica, s’amplia i renova el parc verd de Son Castelló…. “Tot això, amb una major encara implicació i participació de la ciutadania, ha de suposar una millora encara més important en la gestió dels residus i en les xifres de la recollida selectiva”.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email