Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ampliació del Punt Verd de Son Castelló per una Palma més sostenible

EMAYA multiplica per quatre la superfície del parc verd, incorpora nous serveis, una major comoditat i seguretat per als usuaris

La quantitat de residus dipositats al parc verd el 2017 supera les 9.600 tones, més del triple que el 2016

WhatsApp Image 2018-01-29 at 12.03.01 (2)

Palma, 29 de gener de 2018.- El batle de Palma, Antoni Noguera i la presidenta d’EMAYA, Neus Truyol, han visitat avui matí el Parc Verd de Son Castelló per conèixer i mostrar les actuacions realitzades per ampliar i modernitzar aquesta instal·lació. Els han acompanyat durant la visita el president d’ASIMA, Francisco Martorell i el seu director, Alejandor Sáez de San Pedro.

Amb l’ampliació i remodelació del parc verd de Son Castelló es dona compliment a una assignatura pendent d’EMAYA i l’Ajuntament de Palma amb la ciutadania: habilitar un espai per dipositar tot tipus de residus amb totes les garanties ambientals i de seguretat. El batle ha insistit que “aquesta és una passa més per connectar Palma amb el medi ambient, amb més reciclatge, més reutilització i la lluita contra el canvi climàtic”.

Les obres realitzades, iniciades el passat mes de maig, han permès multiplicar per quatre la superfície d’aquest Parc Verd, que passa dels 895 metres quadrats de superfície anteriors als 3.139 m2 actuals, essent així el major parc verd o deixalleria de Balears. La ubicació no ha canviat, continua sent al carrer del Gremi de Sucrers i Candelers, i les obres de remodelació s’han pogut realitzar mantenint oberta en tot moment la instal·lació en el seu horari habitual. Martorell ha assenyalat que “amb l’ampliació del Punt Verd s’aposta a què els empresaris portin els residus a aquí i es contribueix a tenir una Palma més neta”.

Truyol ha destacat que “la remodelació i ampliació del parc verd permet que ara la ciutadania pugui dipositar una major diversitat de residus, amb totes les garanties ambientals i de seguretat”. Els usuaris poden deixar amb major comoditat els residus aportats en algunes de les 16 caixes habilitades: voluminós, runa, paper i cartró, poda, electrodomèstics i ferralla, entre d’altres, a les quals hi poden accedir fàcilment des del seu vehicle; s’ha creat un circuit perquè cotxes i furgonetes accedeixin a les caixes situades a un nivell inferior i es dipositin els materials més fàcilment. Anteriorment només hi havia espai per a 6 caixes i una compactadora de paper i cartró.

Pel que fa als residus perillosos, es compta ara amb un espai tancat per dipositar-los; allà s’hi poden deixar materials com ara piles i bateries, termòmetres, tubs fluorescents o pots de pintura i dissolvent. També hi ha dipòsits per a la recollida de càpsules de cafè, oli, porexpan, radiografies, etc. A més, al parc verd es poden deixar altres fraccions habituals com envasos, cartó, roba, vidre… Es pot consultar els materials que es poden dipositar als parcs verds i les quantitats diàries permeses a: https://www.emaya.es/ca/punts-verds

Amb totes aquestes millors es compleix amb la legislació actual en matèria de residus i la normativa específica de residus perillosos, residus d’aparells elèctrics i electrònics, entre d’altres.

Espais per a la reutilització i per a l’educació ambiental

WhatsApp Image 2018-01-29 at 11.11.59

A més a més, es compta ara amb una edificació de nova construcció on els propers mesos s’habilitarà un espai de preparació per a la reutilització, per a tota mena d’objectes que puguin tenir una segona vida. Truyol ha institit que aquest espai de foment de l’intercanvi “ja funciona a altres llocs però a Mallorca és totalment innovador”. A allà els usuaris hi podran deixar els mobles, electrodomèstics, juguetes o altres estris que es trobi en bon estat. El sistema de dipòsit i d’intercanvi es detallarà properament amb el seu corresponent reglament d’ús. Aquesta iniciativa vol fomentar la reutilització, l’intercanvi i la prevenció de residus.

Un altre punt innovador suposa la creació, en aquesta mateixa edificació, d’un espai per a l’educació ambiental. Un lloc de formació per a escolars, d’altres col·lectius i la ciutadania en general, amb l’objectiu de conscienciar per fer una correcta gestió i separació dels residus, donar a conèixer què se’n fa amb els materials recollits i fomentar la reutilització i la prevenció. L’espai s’habilitarà properament per poder-ne fer un ús regular a partir del proper curs.

Finalment, també s’ha habilitat una zona annexa, per a emmagatzematge, d’ús exclusiu d’EMAYA.

El parc verd de Son Castelló ha tengut 67.200 usuraris al llarg de 2017 i s’hi han dipositat més de 9.600 tones residus

Visita PV 4

Aquesta actuació de millora, ampliació i remodelació del parc verd de Son Castelló està justificada per la necessitat d’adaptar-se a la legislació vigent en matèria de residus, i per l’increment continu d’usuaris i de quantitats de residus dipositats.

Al llarg de 2017 l’ús del parc verd ha estat especialment intens, arribant als 67.200 usuaris en total. El mes de gener varen ser 3.910 les persones que dipositaren residus a aquesta instal·lació. Es superaren els 5.000 per primera vegada el maig (5.518) i el mes amb major afluència va ser octubre amb 6.916 persones. La mitjana de l’any es de 185 usuaris diaris, encara que els darrers 3 mesos aquesta xifra ha arribat a les 225 persones cada dia.

El creixement d’usuaris s’ha vist reflectit, també, en les tones recollides mensualment. Així doncs, el gener de 2017 es van recollir 429 tones mentre que el mes de al juny pujaren a 752 assolint les 1.171 tones al mes de novembre, el màxim de tota la sèrie històrica. Durant l’any 2017 es van recollir més del triple de residus que 2016.

Tots els tipus de residus han experimentat importants increments al llarg de l’any: els residus voluminosos, els enderrocs, la ferralla, així com els materials que es recullen en més petites quantitats, com els productes perillosos, les piles, fluorescents, oli, petits neumàtics, etc. Durant l’any 2017 els usuaris dipositaren al Parc Verd de Son Castelló més de 9.600 tones de residus, quan el 2016 no s’arribà a les 3.000 tones.

Val a dir que l’increment de residus recollits als parcs verds ha tingut un efecte positiu també a aquells recollits a la via pública, com és el cas dels enderrocs. Així, durant l’any 2017 se van recollir 736 tones de runa menys a la via pública que l’any 2016, passant de les 1.579 a les 843.

La pujada d’usuaris i de residus dipositats s’ha anat produint progressivament des del mes de gener de 2016, quan es va autoritzar l’ús del Parc Verd per part de les empreses, sempre i quan hi dipositin residus assimilables a residus domèstics, que no siguin el resultat de la seva activitat industrial, per a la qual requereixen comptar amb un gestor autoritzat. Per tant, les furgonetes d’empresa tenen accés al parc verd sempre que no superin els 3.500 kg de massa màxima autoritzada.

L’horari del parc verd s’adapta a les necessitats de la ciutadania i empreses de Palma obrint de dilluns a diumenge, de les 8 del matí a les 8 del capvespre.

Per tal que el parc verd sigui també un nucli de conscienciació i promoció del reciclatge, durant el mes de febrer es lliurarà als usuaris bosses de colors, blaves per al paper, verdes per al vidre i grogues per als envasos, per fomentar la separació dels residus.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email