Estam fent feina a la web. Perdonau les molèsties.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Urbanisme contractarà una assistència tècnica per completar la revisió del Pla General

La Junta de Govern aprova els plecs que regiran la contractació d’un equip multidisciplinar format per un mínim de nou especialistes

Tres convocatòries per dur a terme projectes a s’Arenal, Gènova i Sant Jordi

20170705 Primera junta de govern

Palma, 31 de gener de 2018.- La Junta de Govern ha aprovat avui el plec de condicions administratives particulars i tècniques que han de regir el contracte d’assistència tècnica per a completar la revisió del Pla General. El pressupost és de 1.399.168,98 euros i el contracte, de fins a quatre anys. L’equip haurà d’acompanyar a l’Oficina del Pla General durant tot el procediment de revisió, des de la seva aprovació inicial fins a l’aprovació definitiva per ple.

La revisió del Pla General és una tasca complexa que requereix, per normativa, tractar qüestions diverses per alguna de les quals no disposam de tècnics especialitzats. D’aquí la necessitat d’assistència tècnica.

L’equip multidisciplinar haurà d’estar format per un mínim de nou perfils: un director coordinador amb titulació d’arquitecte superior, un llicenciat en Dret, un enginyer de Camins, un economista, un ambientòleg, un geògraf/sociòleg, un demògraf, un enginyer industrial i tècnic  especialista en sistemes d’informació geogràfica. L’equip haurà de tenir experiència en ordenació urbana i planejament urbanístic.

Des de Model de Ciutat s’ha realitzat un treball intens pel que fa a la revisió del Pla General. Així, entre altres, s’ha fet el document refós amb totes les modificacions i canvis que s’han dut a terme des del 1998, any en que es va fer la darrera revisió; l’inventari del patrimoni municipal, els documents de les propostes relatives a la mobilitat, la relació ciutat-port, la xarxa d’espais lliures, l’ordenació del sòl rústic, el catàleg, els nuclis tradicionals o les dotacions, entre d’altres. A més, es va realitzar un procés de participació ciutadana i de taules tècniques, centrades amb els àmbits social, ambiental, econòmic, paisatgístic i mobilitat. L’assistència tècnica permetrà dur a terme l’avaluació ambiental, la redacció dels estudis econòmics o la memòria social, entre d’altres qüestions.

Projectes a barris

D’altra banda, la Junta de Govern ha aprovat tres convocatòries per poder executar tres projectes a tres barris diferents. Així, s’ha donat el vistiplau a tres plecs diferents per a tres concursos d’avantprojectes per un import de 170.000 euros que permetran executar tres iniciatives a s’Arenal, Gènova i Sant Jordi que provenen de peticions dels Districtes i dels veïnats i han viscut un procés participatiu previ per conformar les línees d’actuació.

Es tracta dels següents projectes:

  • La reordenació de la plaça dels Nins a s’Arenal.  pressupost és de 47.646,69 euros.
  • La reordenació de la plaça del Bisbe Planas de Sant Jordi, que es  millorarà i es farà accessible. El pressupost és de 45.053,96 euros.
  • El tercer projecte és per a un equipament sociocultural a Gènova. La idea és integrar en un sol edifici els locals comunitaris que actualment es troben dispersos al barri. El pressupost per a la redacció de l’avantprojecte és de 78.377,36 euros.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email