Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

El Servei d’Inspecció Mediambiental d’EMAYA descobreix un abocador il·legal a Puntiró i localitza els infractors, que hauran d’afrontar sancions i el cost de la neteja

Els residus procedien de propietaris que havien confiat el buidat dels seus pisos a suposades empreses que els abocaren en lloc de gestionar-los correctament

La neteja va costar més de 4.400 € i es varen retirar gairebé 10 tones de residus

Des d’EMAYA s’adverteix dels riscs legals i ambientals de la “contractació” de suposades empreses que no garanteixen el tractament adequat dels residus que retiren

20180215_105910

Palma, 16 de març de 2018.- El personal del Servei d’Inspecció Mediambiental d’EMAYA va localitzar a finals de febrer un abocador incontrolat i il·legal a la urbanització de Puntiró. Després de trobar indicis entre els residus es varen localitzar els infractors, als quals s’ha denunciat. Els responsables de l’abocament hauran d’afrontar les sancions que es determinin (segons l’Ordenança Municipal) i el cost de la neteja i del tractament dels residus.

L’abocador es trobava als vials de la urbanització de Puntiró, al terme de Palma, en una zona que limita amb el bosc i la garriga, amb el corresponent impacte ambiental i perill d’incendi.

Els controladors ambientals varen localitzar l’origen els residus, fet que va permetre identificar els infractors (dues empreses de Palma i una persona física de la part forana). Una vegada realitzades les indagacions pertinents, es va determinar que els abocaments procedien de propietaris que havien contactat amb suposades empreses o persones físiques que s’anuncien a portals d’Internet per buidar pisos i transportar els materials resultants. Aquestes empreses o persones físiques, presumptament sense les corresponents autoritzacions per realitzar aquesta activitat (entre d’altres mancances legals), en lloc de gestionar de forma correcta els residus, entregant-los a un gestor autoritzat, els abocaren de forma incontrolada i il·legal en aquests vials de Puntiró.

Una vegada aixecada l’acta de denúncia contra els infractors, EMAYA va assumir subsidiàriament la neteja i retirada dels materials d’aquesta zona. En total es retiraren gairebé 10 tones de residus, majoritàriament residus voluminosos diversos (mobles, neumàtics, electrodomèstics…) així com runa i restes de materials de construcció. Els residus classificats varen ser entregats a MAC Insular per al seu tractament adequat.

El cost de la neteja, transport i tractament ha estat de 4.442,63 euros més IVA, que es repartirà entre els infractors. A més, hauran d’assumir la sanció que es determini una vegada finalitzi la tramitació de l’expedient. En qualsevol cas, aquest abocament es considera una infracció greu, que segons l’Ordenança Municipal de Neteja i Residus es sanciona amb multes de fins a 3.000 €.

Des d’EMAYA es recorda que els particulars residents a Palma poden utilitzar gratuïtament els Parcs Verds, on es poden dur tots tipus de materials cada dia de 8 a 20h. En cas que es contractin empreses per transportar els residus s’ha d’assegurar que realitzin una gestió correcta i entreguin els materials als gestors autoritzats.

El cas d’aquest abocador de Puntiró es considera emblemàtic, ja que el Servei d’Inspecció Mediambiental d’EMAYA ha averiguat la totalitat de la procedència dels residus i localitzat els infractors. D’aquesta manera hauran de fer front a la neteja i no suposarà cap cost per a EMAYA ni per a la ciutadania. A més s’ha pogut detectar i confirmar les sospites d’una pràctica il·legal malauradament massa habitual, de suposades empreses que cobren per transportar uns residus que no tracten de forma adequada ni entreguen a gestors autoritzar, suposant així un risc també per a les persones que contracten aquets serveis.

 

 

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email