Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Més de 100 persones participen a les II Jornades Stop Racisme

La islamofòbia amb perspectiva de gènere i les comunitats gitanes han centrat el primer dia de les jornades

Primera sessió jornades

Palma, 20 de març de 2018.- Més de 100 persones han participat a la primera sessió de les II Jornades Stop Racisme que s’ha celebrat avui a Flassaders. Avui s’han celebrat dues taules rodones per tractar la islamofòbia amb perspectiva de gènere des de les experiències i vivències properes de dones, i les comunitats gitanes, fent especial esment a la necessitat de desmuntar els prejudicis. A més, Càritas ha presentat els resultats de l’estudi sobre venda ambulant no regulada que ha elaborat a petició de la Regidoria d’Igualtat. El document és una aproximació a la situació de les persones que es dediquen a la venda ambulant no regulada i que serà la base del futur Mapa d’Oportunitats que elaborarà la regidoria.

Enquesta

Durant la primera sessió s’ha presentat els resultats de l’estudi sobre venda ambulant no regulada. L’objectiu de l’enquesta duta a terme per Càritas era detectar fins a quin punt les persones que es dediquen a la venda ambulant no regulada es troben en una situació de vulnerabilitat i, des del punt de vista pràctic, tenir criteris d’actuació per oferir recursos que puguin millorar les seves condicions de vida. Per a la seva redacció, es varen entrevistar a 139 persones de Senegal de l’1 d’agost al 2 de novembre de 2017, adaptant-se el calendari a les dates de més activitat.

Dades

La majoria dels enquestats tenen entre 30 i 40 anys. Un 68,1% es troba en situació administrativa irregular. El motiu de la irregularitat es deu en un 94,6% a no haver aconseguit mai els permisos pertinents. Gairebé un 90 per cent té el passaport en vigor i un 10% no té passaport, una situació que agreuja la vulnerabilitat, ja que es tracta d’un document imprescindible per a poder accedir al padró i, per tant, a prestacions socials. El 97% fa venda no regulada durant tot l’any a Mallorca. Un 56% fa venda no regulada durant el dia i un 44%, pel vespre. La majoria ven a s’Arenal.

Pel que fa a la formació, existeix una diversitat de nivells d’estudis: un 46% de les persones enquestades són analfabetes, un 36% tenen estudis elementals, un 17% tenen estudis superiors i hi ha un titulat universitari. De l’enquesta es desprèn que un 34% no havia realitzat cap curs d’idiomes per, sobretot, desconeixement de l’existència dels cursos formatius. Segons l’enquesta, l’aprenentatge de castellà i català és fonamental de cara a garantir processos d’inserció amb èxit.

Formació i habitatge

El 76% de les persones entrevistades no han fet formació laboral a Espanya. Els motius són, majoritàriament, perquè no tenen el nivell idiomàtic adient per seguir la formació (56%). Pel que fa a les inquietuds formatives, la majoria vol adreçar-se al món de l’hoteleria i restauració. En relació a la seva situació laboral abans de venir a Mallorca, un 94% treballava al seu país d’origen abans d’iniciar el seu procés migratori, majoritàriament en l’àmbit del comerç i venda.

Les dades de l’estudi remarquen que el 96% comparteix habitatge amb amics i un 3%, amb la família. La majoria paga una mitja d’entre 100 i 150 euros mentre que un 10 per cent no paga res pel lloguer, ja que cal esmentar que és costum que quan una persona arriba acollir-lo durant tres mesos. El 85% participa regularment en moviments associatius, bàsicament als de tipus religiosos i amb persones del seu mateix país.

Radiografia

L’enquesta conclou que les persones que es dediquen a la venda ambulant no regulada coneixen que és una activitat no permesa legalment a Palma, per tant perseguida policialment. Es tracta d’una activitat que la desenvolupen homes i molt majoritàriament procedents del Senegal. La situació d’irregularitat administrativa, que en el millor dels casos es manté des de l’arribada fins als tres anys, quan poden accedir als permisos pertinents, és un dels factors més decisius per dedicar-se a la venda davant la necessitat de cobrir les seves necessitats bàsiques i ajudar als familiars que han deixat al seu país d’origen. El desconeixement de les llengües i la manca de capacitació en són d’altres. L’enquesta destaca que les persones entrevistades tenen moltes esperances en què la seva situació de futur millorarà i anirà a millor.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email