Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

‘No alimentis el monstre’, nova campanya de la Xarxa Aigües Públiques de Mallorca

Es realitzarà una campanya de conscienciació i divulgació per combatre els problemes que generen al sanejament les tovalloletes humides

L’Ajuntament de Calvià proposa als altres municipis seguir el model de l’ordenança municipal que aprovarà aquesta setmana per prohibir tirar al vàter aquests residus i sancionar els infractors

WhatsApp Image 2018-03-20 at 13.05.37

Palma, 20 de març de 2018.- La presidenta d’EMAYA, Neus Truyol; el president de Calvià 2000, Andreu Serra; el vicepresident del SAM (Empresa de Serveis Municiapals de Manacor) Joan Sagrera i el gerent d’EMSER, Pollença, Tomeu Servera, tots ells integrants de la Xarxa Aigües Públiques de Mallorca, han presentat diverses iniciatives per combatre i donar a conèixer els greus problemes que generen les tovalloletes humides que es tiren al vàter, juntament amb altres residus sòlids que no hauríem d’eliminar per aquesta via.

A proposta de Calvià 2000 es realitzarà una campanya d’informació i conscienciació amb el lema “No alimentis el monstre”, i una imatge que converteix els embossos generats per les tovalloletes a la xarxa de clavegueram i les depuradores en un monstre. Així mateix es promourà l’adhesió dels ajuntaments a la declaració sobre la posició del sector internacional de l’aigua respecte als productes no aptes per llençar per l’inodor, com a mesura de pressió perquè es reguli correctament l’etiquetatge de les tovalloletes i productes d’higiene personal, tal i com ja va ver el Ple de l’Ajuntament de Calvià el 26 d’octubre de 2017.

Igualment, es proposa als ajuntaments recullin a les seves ordenances municipals sobre sanejament la regulació d’aquestes pràctiques i les sancions a les infraccions.

La Xarxa Aigües Públiques de Mallorca

La Xarxa Aigües Públiques de Mallorca es va reunir per primera vegada ara fa un any (dia 22 de març de 2017 a Inca) i està integrada pels ajuntaments que realitzen una gestió pública de l’aigua: Inca, Valldemossa, Esporles, sa Pobla, Pollença, Manacor, Banyalbufar, Palma, Calvià, Artà, Consell, Búger, Campanet. Des de llavors s’han realitzat trobades periòdiques i la Xarxa he esdevingut un lloc de trobada per intercanviar experiències i col·laboració tècnica. S’han constituït diversos grups de treballs sobre qüestions com l’eficiència de les xarxes, els comptadors i sectorització; eficiència energètica i compra d’electricitat; nova llei de Contractes del Sector Públic; revisió del Pla Hidrològic; convocatòries ajudes i subvencions; problemàtica de les tovalloletes i altres residus. Amb aquesta presentació realitzen la primera iniciativa conjunta de caràcter públic.

El problema de les tovalloletes humides i altres residus que es llencen al vàter és un problema compartit per tots els ajuntaments.

L’any 2017, només Calvià 2000 va haver de realitzar més de 2.500 intervencions, tant a la xarxa com a les estacions d’impulsió i a les estacions depuradores. Aquestes intervencions li van suposar una despesa de gairebé 416.000 euros.

Aquestes intervencions inclouen:

 • Feines de neteja i desembús, amb camions mixtes propis o externs, a les nostres instal·lacions, sigui a les canalitzacions, a les estacions d’impulsió o a les estacions depuradores.
 • Feines que hem hagut de fer per a reparar avaries a les bombes d’impulsió, i als equipaments de les estacions depuradores.

El total de residus sòlids retirats de la xarxa de sanejament només a Calvià va ser de 851 tones, provocant problemes i sobre-cost, i per aquest motiu és necessari posar en marxa actuacions que redueixin aquest volum de sòlids.

En el cas de Palma, es varen retirar en un any més de 1.000 tones de residus obstruint la xarxa de clavegueram i l’entrada de les aigües residuals a les depuradores, suposant un cost d’uns 400.000 € per avaries, treballs de desobstrucció, transport dels residus i reparacions.

Les tovalloletes són el residu més visible que provoca problemes, però n’hi ha d’altres de problemàtics, tant perquè són un risc per a la salut pública, com per al medi ambient, com també per a funcionament de la xarxa: restes d’aliments, olis i greixos, medicaments, així com tots els residus sòlids que no s’haurien de tirar mai al vàter: compreses, tampons, bastonets per a les orelles, discos de cotó, etc.

Ordenança municipal reguladora de la Xarxa a Calvià

Aquest dijous, dia 22 de març, el Ple de l’Ajuntament de Calvià passa a debatre l’Ordenança municipal reguladora de la xarxa de sanejament a sòl urbà, un exemple que pot servir a altres municipis per reformar les seves normes per tal d’incorporar la necessitat de regular aquests problemes per al sanejament de les aigües residuals.

La regulació existent era insuficient i poc adaptada a les noves necessitats i requeriments normatius. La nova ordenança s’ha desenvolupat per garantir la salubritat i protecció del medi ambient del municipi i contribueixi a la conscienciació d’un ús responsable dels serveis públics i dels recursos naturals.

Els aspectes més destacables de l’ordenança són:

 • Incorpora recomanacions i bones pràctiques d’ús de la xarxa de sanejament, i fa una relació d’aquells productes de consum habitual que tenen una repercussió directa a les xarxes i depuradores.
 • Regula la inspecció i control d’abocaments i les condicions de les instal·lacions interiors.
 • Estableix un règim sancionador.

Adhesió a la posició internacional

El Ple de l’Ajuntament de Calvià va aprovar, el 26/10/2017, l’Adhesió a la declaració sobre la posició del sector internacional de l’aigua respecte als productes no aptes per llençar per l’inodor, com a mesura de pressió perquè es reguli correctament l’etiquetatge de les tovalloletes i productes d’higiene personal. Es tracta d’un posicionament signat per organismes públics i empreses especialitzades en el sector de l’aigua de tot el món, amb el qual volen fer pressió perquè es reguli correctament l’etiquetatge de les tovalloletes i productes d’higiene personal, i així evitar els problemes mediambientals i econòmics descrits anteriorment.

Amb aquesta declaració, els operadors de l’aigua residual acorden que:

 • Pel vàter només s’ha de rebutjar l’orina, excrements i paper higiènic (les 3Ps de l’anglès: Pee, Poo and -Toilet- Paper).
 • Actualment, TOTES les tovalloletes i productes d’higiene personal haurien d’estar clarament etiquetats com “No llençar al vàter” i ser rebutjats en la paperera o fems.
 • Les tovalloletes i productes etiquetats com a “Aptes per llençar pel vàter”, basats en una guia de recomanacions de les associacions de fabricants, han de ser etiquetats com “No llençar pel vàter”, fins que s’acordi un estàndard tècnic amb el sector de l’aigua.
 • Els fabricants de tovalloletes i productes d’higiene personal haurien de proporcionar als consumidors informació clara i concisa sobre els mètodes de rebuig apropiats.
 • Mirant al futur, les innovacions en materials podran fer possible que alguns productes siguin etiquetats com a “Aptes per llençar pel vàter”, una vegada compleixin un estàndard tècnic que hagi estat acordat amb el sector de l’aigua.

Amb aquesta iniciativa conjunta, es proposa ara que la resta de municipi s’adhereixin també a aquesta declaració internacional per pressionar conjuntament l’Estat i els fabricants per a una correcta regulació i etiquetatge d’aquests productes.

Campanya de comunicació “NO alimentis el Monstre”

La xarxa de municipis Aigües Públiques de Mallorca ha preparat un Pla de Comunicació amb l’objectiu de conscienciar la població que no llenci tovalloletes humides al vàter, per tal d’evitar els greus problemes que aquests productes generen a la xarxa de sanejament.

La creativitat ha estat desenvolupada per Calvià 2000, i la cedeix a la xarxa de forma gratuïta. L’objectiu és que tots els municipis que vulguin utilitzin un mateix text i il·lustració, i així reforçar la consistència i coherència del missatge, i augmentar l’abast de la campanya.

El missatge triat és “No alimentis al monstre”. Aquesta idea ja està consolidada a les xarxes socials i els mitjans de comunicació, atès que la figura que pren l’acumulació de tovalloletes a les canalitzacions i a les bombes d’impulsió, formant grans conglomerats de fibres resistents que fan embussos i obstruccions, se pareix a la forma d’un monstre. Les imatges que es poden veure a les notícies dels mitjans, referides no només a Palma i Calvià, sinó també a grans ciutats com Bilbao, València o Londres, ho corroboren.

A més, al cas de molts municipis de l’illa, on la població flotant i els turistes són destinataris també d’aquesta campanya, la traducció a l’anglès, “Don’t feed the monster”, funciona molt bé.

Així, el nostre públic objectiu està integrat per:

 • Residents a Mallorca: s’hi inclouen tant les llars particulars, com els locals de negocis i empreses.
 • Turistes i visitants, allotjats a tant a hotels com a apartaments turístics.
 • Altres grans generadors: hospitals, centres d’atenció primària, centres d’atenció social (residències de gent gran, per exemple).
 • Alumnes de tots els cicles educatius.
 • Administracions públiques: ajuntaments, Felib, Consell de Mallorca, Govern de les Illes Balears.
 • Mitjans de comunicació.

Cada municipi decidirà quines actuacions són més adequades, en funció de la importància de cada públic al seu territori i en funció dels seus recursos disponibles.

Les actuacions que es poden fer són, per exemple:

 • Publicitat exterior (opis, pòsters, autobusos).
 • Informació a fires i mercats.
 • Campanyes tradicionals mitjans de comunicació.
 • Informació als websites de les Instituciones.
 • Informació i publicitat a xarxes socials.
 • Donar informació a hotels i altres negocis i activitats, mitjançant les associacions empresarials.
 • Fer sessions formatives a centres educatius.
 • Repartiment de ferratines per a la seva col·locació a la tapa de vàter.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email