Estam fent feina a la web. Perdonau les molèsties.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Participa: consulta prèvia del Pla de Prevenció de Residus

S’espera recollir propostes d’accions que permetin complir amb l’objectiu de reduir un 18 % la producció de residus el 2020

Així mateix, està en marxa una enquesta on line per conèixer els hàbits de la ciutadania relacionats amb la reducció de residus

tu_fas_palma_og-9d7d1a0f58ef06a2d7dfee81b6c5f40011b1675f989b52c466b0207e15e73a6b

Palma, 26 de març.- L’Àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal i la de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palma han iniciat una Consulta pública prèvia sobre la proposició normativa relativa a l’aprovació Pla Prevenció Residus Municipals de Palma. El procés participatiu s’ha iniciat aquesta setmana  i fins dia 13 d’abril a través del portal “Tu fas Palma”, en el següent enllaç.

Aquest procés participatiu adreçat a la ciutadania serà també l’inici d’una sèrie de reunions sectorials amb les organitzacions interessades, una part més del tràmit de consulta prèvia a la ciutadania i les entitats per elaborar el El Pla Local de Prevenció de Residus.

El 2017 Palma generà 233.218 tones de residus, es a dir  1,57 kg/ habitant i dia. Un 20,71% d’aquestes tones varen correspondre a la recollida selectiva.

L’objectiu del Pla de Prevenció és aconseguir una reducció en pes dels residus produïts el 2020 d’un 10% respecte als produïts en el 2010.  Això significa reduir 42.749,82 de cara a 2020, es a dir un 18,33% respecte a la producció de residus de 2017.

Per fer aquest objectiu compartit amb la ciutadania, es realitza aquesta consulta prèvia, com una part més de l’elaboració i tramitació del pla.

Concretament, els objectius d’aquesta consulta són definir accions al voltant de la prevenció relacionades amb les següents fraccions de residus:

  • Fracció Orgànica (FORM).
  • Voluminosos (trastos) i altres
  • Fracció Envasos Lleugers
  • Fracció Paper i cartró
  • Fracció Vidre
  • Accions transversals

També es preveu recollir accions classificades segons els col·lectius implicats per tal de fomentar la seva implicació en el pla:

  • grans generadors de residus
  • entitats socials
  • accions individuals
  • iniciatives socials o empresarials

Per altra banda, també s’està realitzant una enquesta on line per conèixer els hàbits de la ciutadania en relació a la prevenció de residus. La informació que proporcioni aquesta aquesta  serà  de gran utilitat a l’hora de redactar el Pla i marcar prioritats entre les accions aportades. Es pot accedir a aquesta enquesta a través del següent enllaç.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email