Estam fent feina a la web. Perdonau les molèsties.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Noguera: “Caducam definitivament el projecte del gran centre comercial a Ses Fontanelles”

Aprovada l’extinció de la primera llicència de ses Fontanelles per a la construcció de 22 edificis d’ús indeterminat per a equipament

20170906_SesFontanelles

Palma, 10 d’abril de 2018.- La Gerència d’Urbanisme ha aprovat l’extinció de la llicència atorgada el 29 de juliol de 2014 per a la construcció de 22 edificis d’ús indeterminat per a equipament a ses Fontanelles, la primera que es va demanar, després de resoldre les al·legacions presentades per l‘empresa, que no s’han acceptat.

El batle de Palma ha detacat que d’acord amb la llei “complim” i, per tant “caducam definitivament el projecte del gran centre comercial a Ses Fontanelles”. D’aquesta manera es dona compliment a l’acord de Govern. Amb aquesta mesura, si l’empresa vol tornar a demanar una llicència d’edificació, n’haurà de demanar una de nova que serà més restrictiva tal i com marca el pla d’equipaments comercials del Consell de Mallorca. Sí que ha de continuar urbanitzant la zona que es preveu al planejament i al projecte d’urbanització.

Cronologia

El 5 de setembre de 2017 la Gerència va aprovar la caducitat de la llicència. L’empresa va presentar al·legacions que es varen acceptar en part, un fet que va provocar la revocació de la mesura tal i com indicaren els serveis jurídics municipals. Ara, un cop que l’empresa ha tingut accés a l’expedient, s’han desestimat les noves al·legacions i s’ha declarat l’extinció de la llicència.

L’informe jurídic que avala la decisió marca que la norma jurídica vigent en aquell moment era la Llei d’Ordenació i Ús del Sòl, coneguda com a Llei del Sòl. Segons aquesta norma, des del moment en què es va aprovar la llicència per edificar de forma simultània a la urbanització l’empresa tenia 6 mesos per presentar el projecte d’execució i 36 mesos per finalitzar les obres. “La llei marca clarament que un cop transcorreguts els sis mesos, s’extingeixen els efectes de la llicència”, segons el regidor. És a dir, l’eficàcia de la llicència està condicionada a què es compleixi el termini per presentar el projecte d’execució. Si s’incompleix aquest requisit formal, la llicència esdevé ineficaç des de la data en què es compleixen els sis mesos, tal i com es remarca a l’informe jurídic.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email