Estam fent feina a la web. Perdonau les molèsties.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

En marxa la segona fase del nou pla de neteja a les 46 barriades situades més enllà de la via de cintura

Neus Truyol: “Amb la posada en marxa d’aquest segona fase complim amb el nostre compromís de millorar la neteja a tots els barris de Palma”

Antoni Noguera: “A Palma ja no hi haurà ciutadans de primera i de segona, tots rebran el mateix servei de neteja als seus barris”

Les àrees més denses i d’ús intens tendran neteja diària i s’aplicarà aigua mensualment a tota la zona

IMG_20180419_102336

Palma, 19 d’abril de 2018.- El batle de Palma, Antoni Noguera, i la presidenta d’EMAYA, Neus Truyol, han presentat la posada en marxa de la segona fase del nou pla de neteja de Palma.

Després de la posada en marxa de la primera fase, dia 5 de febrer, a tota l’àrea de Palma compresa entre les avingudes i la via de cintura, ara es posa en marxa la segona fase a les barriades situades més enllà de la via de cintura.

A la presentació del nou pla, Neus Truyol, presidenta d’EMAYA, ha destacat que d’aquesta manera es complia amb el compromís de millorar la neteja de tota ciutat, que ha estat possible gràcies a la important inversió realitzada per Emaya en maquinària i a les millores organitzatives al servei de Qualitat Urbana. Ha donat especial rellevància al fet que molts barris on gairebé mai es realitzava neteja amb aigua ara es farà mensualment i fins i tot amb major freqüència durant l’estiu a les zones que ho requereixin.

Per la seva banda, Antoni Noguera, batle de Palma, ha destacat que “aquesta legislatura deixarà d’haver-hi ciutadans de primera i ciutadans de segona, tots els veïns rebran un serveix de neteja de qualitat al seu barri”. “Amb la inversió de 20 milions d’euros per a la renovació de contenidors i maquinària de neteja, entre d’altres, ja podem afirmar que Palma recicla més que mai”, ha afegit el batle.

Concretament, el nou sistema de neteja es comença a aplicar a les següents barriades i pobles: Sant Agusti, Cala Major, Porto Pi, la Bonanova, Gènova, el Terreno, Bellver, la Taulera, Son Peretó, Son Flor, Son Serra-la Vileta, Son Roca, Son Ximelis, Son Anglada, Son Rapinya, Los Alemendros-Son Pacs, Son Xigala, Son Vida, el Secar de la Real, Establiments, Son Espanyol, Son Sardina, la Indioteria, Son Rutlan, Mare de Déu de Lluc, Son Cladera, el Vivro, Rafal Nou, Rafal Vell, Son Fortesa nord, Estadi Balear, Son Malferit, Can Pere Antoni, el Molinar, el Coll den Rebassa, Son Riera, Son Ferriol, Can Pastilla, Aeroport, les Meravelles, l’Arenal, el Pil·larí, l’Aranjassa, Sant Jordi i la Casa Blanca.

Al nou pla de neteja d’EMAYA la zonificació de Palma s’ha realitzat aplicant criteris de pressió humana, segons la densitat de població i ús de la ciutat. La primera fase es va iniciar a l’eixample, densament poblat i cada vegada a més activitats, incrementant de forma notable la intensitat i freqüència de la neteja (diària), així com l’aplicació d’aigua (mensual).

Aplicant criteris de pressió humana, en aquesta segona fase, rebran el mateix tractament de neteja diària i aplicació mensual d’aigua a les zones de les barriades perifèriques que ho requereixin per densitat i ús, bàsicament els nuclis del Rafal, Vivero, Son Rapinya, Son Roca, etc.

A la resta de zones de tota aquest extensa àrea del municipi (que inclou fins i tot les barriades i zones de caràcter rural) l’agranat es realitzarà en dies alterns i l’aplicació d’aigua serà també mensual.

En el cas de la Platja de Palma es posarà en marxa properament una planificació específica per a la temporada alta.

Les actuacions que s’hi realitzaran en tota aquesta àmplia zona consistiran en:

  • Servei d’agranat mecànic o manual a tots els carrers, diari a les barriades més densament poblades i zones d’ús intens, i dies alterna als nuclis més dispersos o de caràcter rural.
  • Neteja amb aigua programada cada mes a tots els carrers, amb agranadores dotades de mànega per aplicar aigua, aspiració i acompanyades d’un peó amb bufadora elèctrica. Els equips de neteja amb aigua estan, per tant, formats per tres persones. El tractament mensual amb aigua d’aquest segona fase s’ha iniciat aquesta setmana a les barriades del Vivero, Rafal Nou, Rafal Vell i s’Indioteria.
  • Equips específics per la retirada d´herbes.
  • Actuació dels equips polivalents, per a la recollida de residus de la via pública, incidències, vessaments, etc.
  • Especial atenció a la neteja de les zones de contenidors i servei de recollida de desbordaments i residus abandonats fora dels contenidors.

Increment dels recursos adreçat a la neteja de la ciutat

Per dur a terme aquesta tasca de neteja a aquesta zona de la ciutat, EMAYA compta amb 16 agranadores i 4 vehicles polivalents, que se sumen a les 16 agranadores i 5 vehicles que donen servei a l’àrea de la primera fase.

A aquesta zona es destinaran també 5 dels 10 vehicles polivalents, preparats per realitzar intervencions d’urgència, vessaments, etc.

Així mateix, el nou pla ha incorporat a tota la ciutat 20 nous vehicles auxiliars de recollida de residus, que acompanyaran els camions de buidatge de contenidors, per tal de recollir els residus que desborden els contenidors, retirar els petits residus voluminosos abandonats a la via pública fora de l’horari indicat i deixar neta l’àrea dels contenidors.

Durant les properes setmanes s’incorporaran 6 camions cisterna i 11 furgonetes amb equip d’aigua a pressió. A partir de finals de primavera – estiu es reforça la neteja també amb camions cisterna, que aplicaran aigua el vespre per netejar de forma més intensiva les zones de major ús.

D’aquesta manera, EMAYA multiplicarà per 4 el total de vehicles amb capacitat de netejar amb aigua, que passaran de 12 operatius a 48.

La inversió total en nova maquinària i vehicles de neteja és de 5 milions d’euros.

El total de recursos humans dedicats a la neteja d’aquesta zona és de 130 persones. S’ha aconseguit un increment de l’eficiència gràcies a la major dotació de maquinària.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email