Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Decisió valenta per a prioritzar l’accés a l’habitatge dels residents: Palma no permetrà el lloguer turístic als plurifamiliars

Antoni Noguera: “Tres qüestions que han marcat la iniciativa: garantir l’accés a l’habitatge; atacar l’economia especulativa i complir la primera petició popular de la Federació de Veïnats”

WhatsApp Image 2018-04-23 at 14.34.38

Palma, 23 d’abril de 2018.- L’Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne ha presentat la proposta de zonificació que es traslladarà al proper ple per a la seva aprovació inicial. L’acord preveu que Palma sigui considerada Zona Única als efectes de comercialització de les estades turístiques en habitatges d’ús residencial. La delimitació no permetrà les estades turístiques als plurifamiliars i sí als unifamiliars. Pel que fa als unifamiliars hi haurà tres excepcions que marca la pròpia Llei de Turisme: al sòl rústic protegit, a la zona d’influència aeroportuària i en aquells habitatges amb usos diferents al residencial i al turístic.

Per al batle de Palma, Antoni Noguera, “Palma ha de ser una ciutat habitable, el pitjor que pot passar és que els habitants hagin de partir de la seva ciutat”. “Som una ciutat decidida i valenta, que es basa en l’interés general i on els equilibris són claus”, ha dit el batle. Així mateix, Noguera ha insistit en tres qüestions que han marcat la iniciativa: “garantir l’accés a l’habitatge; atacar l’economia especulativa i complir la primera petició popular presentada al passat plenari del mes de juliol de 2017 de la Federació d’Associacions de Veïnats”.

Punt de partida

El punt de partida de la proposta neix amb la proposició impulsada per la Federació d’Associacions de Veïns aprovada pel ple el 27 de juliol de 2017. La proposició necessitava de l’aval tècnic i jurídic necessari per convertir-se en proposta urbanística. De l’anàlisi i l’estudi s’han extret una sèrie de dades:

  • L’oferta de pisos de lloguer turístic no reglats va augmentar entre 2015 i 2016 en un 50 per cent, arribant a prop de les 20.000 comercialitzades.
  • Dades d’Airbnb de febrer de 2017: per Palma hi havia 2.972 entrades.
  • El 48 per cent dels lloguers vacacionals s’ofereixen en períodes d’entre 7 i 9 mesos: no obren cap possibilitat de lloguer residencial.
  • L’alta rendibilitat del lloguer vacacional i dels hotels fa que competeixi en preu a l’hora d’invertir.
  • Existeix un paral·lelisme entre l’evolució del fenòmen dels habitatges vacacionals i l’augment dels preus del lloguer: el lloguer turístic no és l’únic factor que ha fet que els preus pugin, però és innegable que hi ha incidit. L’increment del preu de lloguer ha estat progressiu els darrers anys: un 40 per cent de pujada des del 2013.

Eixos

La proposta de Zona Única segueix principalment dos criteris: la convivència social i la manca d’oferta d’arrendament per als residents. Pel que fa a la convivència, un informe de la Defensora de la Ciutadania senyala com a causa del malestar i el deteriorament de la convivència als barris el renou produït pels allotjaments turístics. A més, les denúncies per molèsties ocasionades per turistes que s’allotgen a habitatges també s’han incrementat: han passat de 42 el 2014 a 192 el 2017, és a dir, s’han multiplicat per quatre.

Pel que fa a la manca d’habitatges per a lloguer residencial, la reducció de la renda familiar ha conduït a que cada cop més s’hagin de destinar més recursos a pagar el lloguer, un lloguer que segueix pujant. La dinàmica que es viu a Palma és veu a les dades que ens aporta l’Oficina Antidesnonaments: els desnonaments produïts abans de la crisi es centraven, principalment, en les hipoteques. Ara aquesta dinàmica ha canviat: els desnonaments es produeixen majoritàriament per impagaments de lloguer.

Tramitació

La proposta es durà demà a Gerència d’Urbanisme i dimecres, a la Junta de Govern, per traslladar l’acord al ple que es celebrarà el 26 d’abril. Es tracta d’una aprovació inicial. Després, s’obrirà un període d’informació pública de 30 dies naturals hàbils i es sol·licitaran els diferents informes preceptius a les diferents administracions competents (com ara Territori del Consell i la Conselleria de Turisme). Es resoldran les al·legacions i es traslladarà a Medi Ambient pel tràmit mediambiental. Després, es durà a aprovació definitiva.

Unifamiliars

Les estades turístiques sí estaran permeses en els habitatges unifamiliars. A Palma hi ha uns 180.000 habitatges dels quals 23.000 són unifamiliars, una xifra que suposa un 12 per cent del total. La Llei de Turisme marca que no s’ha de permetre les estades turístiques a sòl rústic protegit.  Tampoc es permetrà a l’àmbit aeroportuari (una zona acústicament contaminada) ni als sòls no residencials ni turístics (exemple: polígons), tal i com marca el Pla General.

Provisional

La  modificació de la Llei de Turisme i el decret posterior aprovats el 2017 marquen que l’Ajuntament ha de delimitar les zones aptes per a la comercialització d’Estades Turístiques. Es tracta d’una mesura provisional mentre el Consell de Mallorca no desplegui els criteris per a la delimitació definitiva, mitjançant els Plans d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) o la revisió del Pla Territorial de Mallorca.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email