Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

EMAYA ha retirat 3.000 tones de residus d’obra i voluminosos de solars, camins i vials públics durant 2017

La principal actuació de 2017 ha estat la neteja des Carnatge

El cost d’aquestes actuacions és d’uns 180.000 €

Carnatge neteja

Palma, 23 d’abril de 2018.- Durant 2017 EMAYA va netejar els abocaments de residus acumulats a 6 solars municipals, un privat, 3 camins públics i diversos punts de la via pública, retirant unes 3.000 tones runa i altres materials. El cost total d’aquestes actuacions va ser de 172.365 €, entre costos operatius de la neteja i transport i de tractament dels residus retirats.

Algunes de les neteges més importants de 2017 s’ha realitzat a les voreres de tres camins públics, el del Palmer, Passatemps i Son Reus, on s’acumulaven especialment restes de runa i altres residus de construcció, així com residus voluminosos. Al camí del Palmer, l’abocament més important dels tres, es retiraren 143 tones, 112 al camí de Passatemos i 13 al camí de Son Reus. El cost d’aquestes tres neteges va ser de 20.113 €, entre costos de retirada i de gestió dels residus.

A més d’aquests camins es netejaren, al llarg de 2017, 6 solars municipals a les barriades de Son Fortesa (carrer Llampúgol i carrer Zuloaga), Cas Capiscol (carrer Sor Catalina Maura), s’Indioteria (carrer Setze de Juliol) i Rafal Nou (camí Salard 53 i 55), d’on es retiraren un total de 137 tones de residus, amb un cost operatiu i de gestió dels materials de 10.271 €.

Així mateix, es va realitzar una neteja subsidiària d’un solar privat al barri de la plaça de Toros; el cost d’aquesta neteja (7.934 €) es factura al seu propietari. Aquestes actuacions s’han realitzat en el marc de les accions de neteja de solars i vies públiques que du a terme EMAYA seguint indicacions municipals, i que compta amb la col·laboració de TIRME i MAC Insular. Precisament a les plantes d’aquestes empreses es destinen els residus recollits.

L’actuació més destacada i de major envergadura de 2017 ha estat la neteja des Carnatge, un projecte inclòs en els pressuposts participatius de l’Ajuntament. D’aquest espai natural es varen retirar un total de 1.852 tones de residus, amb un cost de neteja i de tractament de 141.981 €.

A més a més, EMAYA realitza una tasca continuada de retirada d’abocaments de runa i residus voluminosos de la via pública. Entre gener i desembre de 2017 es retiraren més de 700 tones de residus de desenes de petits abocaments. El 2016, al llarg de tot l’any, aquesta quantitat havia arribat a les 1.500 tones de runa retirada de la via pública. Aquesta disminució és una bona notícia i una símptoma que l’important increment de l’ús del parc verd per a dur residus de construcció ha suposa una disminució a la meitat de les quantitat de residus deixats al carrer.

D’acord amb el conveni signat el desembre de 2013 entre EMAYA, TIRME i MAC INSULAR, els residus recollits en aquests punts es traslladen a les instal·lacions de MAC INSULAR per al seu triatge i tractament adequat.

Aquestes entitats recorden que l’abocament d’aquests de residus és una infracció greu que es sanciona amb multes a partir de 750€. Les empreses han d’entregar els residus de construcció a la planta de MAC INSULAR i els particulars poden dur els residus voluminosos i restes de petites obres domèstiques als Parcs Verds, gratuïts i oberts cada dia de 8-20h.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email