Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Un nou projecte d’habitatge digne a Cala Major i Sant Agustí

El Patronat Municipal de l’Habitatge RIBA la primera proposta de caire social de l’EDUSI durant els propers tres anys

El projecte està emmarcat en el Pla Litoral Ponent, que compta amb el finançament dels fons europeus FEDER

Mapa habitatges

Palma, 8 de maig de 2018.-L’Ajuntament de Palma durà a terme un projecte d’habitatge digne a Cala Major i Sant Agustí emmarcat dins el Pla Litoral Ponent EDUSI, que compta amb el finançament dels fons europeus FEDER. Es tracta de la primera proposta de caire social de l’EDUSI que desenvoluparà el Patronat Municipal de l’Habitatge RIBA durant els propers tres anys. El pressupost del projecte és de 750.000 euros.

L’objectiu principal és detectar nuclis d’infravivenda a Cala Major i Sant Agustí per millorar les condicions socio-familiars, laborals i veïnals dels residents. A més, també té un caire arquitectònic ja que es vol millorar l’habitabilitat de les vivendes.

Metodologia

El consell rector del Patronat ja ha aprovat el projecte i ara es procedirà a la contractació seguint el procediment administratiu pertinent de l’equip que l’ha d’executar. En total, es contractaran a cinc persones: 2 treballadors/es socials, 2 educadors/es socials i un arquitecte/a tècnic. Aquest equip treballarà durant tres anys en el projecte per, primer, identificar els possibles nuclis d’habitatges que poden presentar característiques d’infravivenda. Després hauran d’elaborar una diagnosi que inclogui diferents aspectes d’accessibilitat, arquitectònics, socioeconòmics i de seguretat i, finalment, hauran d’emetre un informe final amb propostes que s’hauran d’avaluar.

Durant aquest procés es podrà fer una actuació immediata a nivell social i laboral en aquelles situacions que així ho requereixin. També es podrà orientar, derivar o acompanyar a altres serveis d’altres institucions. Per poder elaborar-lo, es faran reunions amb associacions de veïnats, amb els administradors de finques, amb les comunitats de propietaris i amb els residents a través de visites al domicili i d’entrevistes socio-familiars.

Reconversió

A Cala Major i Sant Agustí es va donar un procés de reconversió d’edificis turístics a edificis d’ús residencial durant els anys 70, finals dels 80 i principis dels 90. Aquests grans edificis es varen edificar en alçada per donar resposta a la gran demanda hotelera. La crisi turística va fer que es reconvertissin en petits apartaments per a residents. Aquests nous habitatges amb els anys han donat lloc a habitatges amb una sèrie de característiques comunes:

 • Infraestructures obsoletes.
 • Manteniment insuficient dels edificis.
 • Molta oferta de vivenda econòmica a causa de les seves dimensions reduïdes.
 • Concentració de famílies vulnerables.

Objectius específics

El punt de partida i principal objectiu és millorar les condicions socio-familiars, laborals i veïnals dels residents. Per poder fer-ho, es farà feina a diferents nivells per acabar amb la diagnosi final. Així, allò que es vol treballar de forma específica és:

 • Detectar i identificar els blocs residencials que presenten característiques d’infravivendes.
 • Conèixer la situació socioeconòmica dels residents i les condicions d’habitabilitat.
 • Promoure que els edificis compleixin la normativa urbanística i arquitectònica.
 • Generar processos participatius perquè es fomenti la creació de comunitats de propietaris.
 • Fomentar la dignificació i l’ús dels espais privats comuns.
 • Prevenir i detectar situacions de desnonaments.
 • Millorar i ajudar a resoldre els conflictes veïnals.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email