Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

S’aprova de forma definitiva la modificació de 12 articles del Pla General per evitar disfuncions en el planejament

La Gerència ha resolt les al·legacions presentades per les empreses que gestionen el Megapark de l’expedient de Disciplina

S’ha desestimat el recurs d’Endesa contra l’acord que suspenia de forma cautelar la tramitació a una part de la Façana Marítima

Urbanisme ha donat el vistiplau definitiu a la modificació del Pla General del sistema general d’equipament comunitari de Son Llàtzer

palmallorca-default
Palma, 29 de maig de 2018.- Aquest dimarts s’ha aprovat de forma definitiva la proposta de modificació d’una sèrie d’articles de les normes urbanístiques del Pla General i que es traslladarà al ple de juny per a la seva aprovació definitiva. A més, ha desestimat el recurs de reposició presentat per Endesa contra l’acord del Ple de desembre, que suspenia de forma cautelar la tramitació o l’aprovació de plans de desenvolupament i l’atorgament de tota classe d’autoritzacions i llicències a una part de la Façana Marítima. També s’ha donat el vistiplau definitiu a la modificació del Pla General del sistema general d’equipament comunitari de Son Llàtzer i s’han desestimat les al·legacions de les empreses que gestionen el Megapark en relació a l’expedient obert des de Disciplina.

En relació a la modificació de les normes urbanístiques, cal recordar que es va aprovar de forma inicial el novembre de 2016 amb l’objectiu d’aclarir alguns aspectes que generaven confusions a l’hora de la seva interpretaci”. Es tracta de 12 articles dels 340 articles del Pla General, que són el 54, 88, 104, 108, 112, 116, 118, 119, 128, 130, 339.2 i 340 que es van modificar el 2004.

En alguns casos les modificacions suposaven increments injustificats de l’aprofitament urbanístic sense cap compensació per a la ciutat. Com a exemple, es va autoritzar l’ocupació en planta baixa de l’interior d’illetes a zones de l’Eixample o es va permetre augmentar l’ocupació fins al 100 per cent del solar en planta soterrani a zones previstes per a edificació aïllada, eliminant a més l’obligació d’enjardinar com a mínim el 50 per cent de l’espai lliure. Una altra modificació eliminava el percentatge de l’ús principal que ha d’haver-hi en una parcel·la per poder posar un altre ús secundari o l’abandonament de regles establertes als Plans Generals del 1985 i 1998 pel que fa a la forma d’amidament de les alçades a terrenys inclinats o la definició de les plantes soterrani i soterrani, un canvi que ha provocat efectes molt negatius a edificis en terrenys inclinats perquè fa possible l’aparició de més plantes de les previstes al Pla del 98. Tot allò es modifica i es retorna al previst abans.

Megapark

La Gerència també ha donat el vistiplau a la desestimació de les al·legacions presentades per les empreses que gestionen el Megapark en relació a l’expedient de Disciplina Urbanística. L’acord aprovat avui ordena la demolició de les obres dutes a terme sense cap llicència que les emparés i que no es poden legalitzar, i que són bàsicament tot allò que uneix ambdós edificis. Això implica retornar l’immoble a l’estat pel qual disposa de títols habilitants, és a dir, que s’ajustin a les condicions dels projectes amb llicència legal, que són els de 2004 per al centre d’oci i 2006 per a la cafeteria. L’empresa té ara dos mesos per presentar el projecte de restabliment de la legalitat.

Façana Marítima

La Gerència també ha desestimat el recurs de reposició que Endesa va interposar contra l’acord del Ple de desembre que suspenia de forma cautelar la tramitació o l’aprovació de plans de desenvolupament i l’atorgament de tota classe d’autoritzacions i llicències a una part de la Façana Marítima, l’àmbit que comprèn la zona de la primera línea (Joan Maragall amb avinguda Torres Llavaneres) i dos solars que es troben a la zona de Nou Llevant. La decisió venia motivada arrel de la sentència de març de 2017 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que es va declarar disconforme amb l’ordenament jurídic que aprovà la modificació puntual del PGOU de Palma de 2009.

Endesa sol·licitava que l’àmbit de suspensió només afectés a la zona on hi ha l’edifici de GESA perquè, segons el seu punt de vista, és l’únic àmbit on l’Ajuntament té competències. Des d’Urbanisme s’al·lega que la suspensió és cautelar per estudiar el planejament en aquest àmbit i que l’Administració té la potestat reglamentària de l’ordenació urbanística.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email