Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

El cobrament obligatori de les bosses de plàstic als comerços, una passa en el camí de la seva eliminació

En el Dia internacional lliure de les bosses de plàstic, l’Ajuntament i els comerciants valoren positivament la entrada en vigor del decret sobre reducció del consum de bosses de plàstic


Palma, 3 de juliol de 2018.- Aquest 3 de juliol se celebra el Dia Internacional lliure de les bosses de plàstic, una data que té com a objectiu conscienciar de la necessitat de reduir l’ús de bosses de plàstic d’un sol ús i divulgar les alternatives. Aquesta celebració coincideix enguany amb l’entrada en vigor dia 1 de juliol, fa només dos dies, del Reial Decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic.

Per aquests motius, per sumar-se a les activitats de conscienciació que se celebren arreu i per informar de les implicacions d’aquesta nova normativa, l’Ajuntament de Palma i els comerciants representats per les entitats PIME, PIMECO i el Gremi d’Artesans, s’hi ha sumat per fer-ne una valoració i recordar les obligacions que comporta el decret.

En qualsevol cas, tal i com recorda Neus Truyol, l’entrada en vigor del decret de les bosses de plàstic, és una bona notícia però no és més que una passa prèvia cap a l’eliminació de les bosses d’un sol ús, l’objectiu pel qual es treballa des de l’Ajuntament. Per aquest motiu també, la campanya de difusió que s’ha rellançat des de l’Àrea d’Ecologia, “Desembossa’t del plàstic”, es fonamenta en la divulgació de les alternatives a les bosses de plàstic: les bosses de roba, de paper o ràfia, la motxilla, senalla, carretó… L’objectiu de la nova normativa no és la venda de bosses ni la recaptació, si no que té la finalitat de dissuadir el consumidor de l’ús de bosses, reduir-ne el consum i promoure les alternatives.

Així doncs, des del passat diumenge dia 1 de juliol de 2018, està prohibida l’entrega gratuïta als consumidors de bosses de plàstic en els punts de venda, de manera que els comerciants han de cobrar un preu per cada bossa de plàstic que lliurin.

Això afecta a totes les bosses de plàstic proporcionades als consumidors (inclosa la venda online i el lliurament a domicili). Queden exemptes les bosses de plàstic molt lleugeres, és a dir, les bosses de menys de 15 micres que són necessàries per raons d’higiene, o que es subministren com a envàs primari per a aliments a granel, com fruita, llegum, carn, peix, entre d’altres, quan el seu ús contribueix a prevenir el malbaratament d’aquests aliments. És a dir, són les bosses de secció que podem trobar en els supermercats per als aliments a granel. Si les bosses de menys de 15 micres s’usen per a usos diferents dels especificats abans, s’han de cobrar també.

Tampoc es cobraran les bosses de plàstic amb espessor igual o superior a 50 micres amb un percentatge igual o major al 70% de plàstic reciclat. En aquest cas els comerciants han de disposar d’un document proporcionat pel fabricant que acrediti aquest percentatge de reciclatge. A més, el comerciant pot sol·licitar al fabricant que marqui la bossa amb aquest percentatge.

Pel que fa al preu de cada bossa de plàstic el fixa el comerciant, el Reial decret estableix només unes orientacions (no són preus obligatoris): les bosses de gruix inferior a 15 micres: 5 cèntims euro / bossa, les que són entre les 15 i les 49 micres: 15 cèntims d’euro / bossa, les de gruix igual o superior a les 50 micres: 15 cèntims d’euro / bossa i les de gruix igual o superior a 50 micres, amb contingut igual o superior a 50% de plàstic reciclat però inferior al 70%: 10 cèntims d’euros / bossa.

El comerciant ha d’informar als consumidors dels preus establerts, exposant un cartell en lloc visible al públic en un lloc visible i incloent una referència al compliment de l’article 4.1 del Reial Decret.

Tal i com ja es va manifestar des de l’Ajuntament quan es va aprovar el Reial Decret i després d’haver-hi presentat al·legacions, aquesta normativa és un primer pas per alliberar el medi ambient dels residus plàstics, limitar la seva distribució i sensibilitzar els consumidors de la importància de reduir el consum de bosses de plàstic, ja que estableix mesures de reducció del consum de plàstics, a més del cobrament:

Des de l’1 de gener de 2021 es prohibeixen les bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres. S’exceptuen les bosses compostables. Des del 1 de gener de 2020 es prohibeixen les bosses de plàstic fragmentable (per exemple les oxobiodegradables), pel seu contingut en additius que suposen un alt impacte ambiental.

Per altra banda, l’Ajuntament considera massa poc restrictives algunes de les mesures aprovades finalment. Es lamenta que la normativa hagi arribat tard, no s’hagi introduït un preu mínim obligatori al cobrament de les bosses de plàstic, deixant llibertat als comerços que poden aplicar preus gairebé insignificants.

Tampoc es va tenir en compte la petició realitzada des de Palma d’avançar el termini de prohibició de les bosses de plàstic lleugeres a l’1 de gener de 2019 enlloc del gener de 2021 previst al Reial Decret. Per això, i atenent l’emergència ambiental que sofreixen els nostres ecosistemes des de l’Ajuntament de Palma s’espera que l’aprovació del projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears per part del Parlament de les Illes Balears avanci aquest termini.

Ara l’Ajuntament està elaborant el Pla de Prevenció de Residus, que també incorporarà mesures per reduir i eliminar l’ús de les bosses de plàstic d’un sol ús. Tal i com ha declarat Neus Truyol “és molt important que totes les administracions públiques avancin en la mateixa línia, l’Ajuntament de Palma treballa amb els instruments legals i educatius que té al seu abast per avançar en l’eliminació de les bosses”.

Impacte de les bosses de plàstic

A Europa s’utilitzen anualment més de 100 mil milions de bosses i la majoria acaba en abocadors, incineradores o escampades en els ecosistemes. A més de danyar greument els ecosistemes marins.

Produir aquestes bosses requereix cada any milions de barrils de petroli. A més tarden segles a degradar-se i són responsables, juntament amb altres escombraries, de la mort d’uns 100.000 mamífers marins cada any.

Algunes xifres ens poden donar la idea de la magnitud del problema ambiental, social i econòmic:

 • De mitjana, les bosses de plàstic s’utilitzen durant 12 minuts.
 • En canvi, necessita entre 100 i 500 anys per es degradar-se (segons el tipus de plàstic). Mentre, contamina i perjudica els ecosistemes i organismes vius.
 • El 80% dels residus presenta a la mar són plàstics. Greenpeace i el CSIC-CEAB ho han constatat a la Mediterrània amb la campanya #noplastic.
 • Animals com les tortugues i els cetacis les ingereixen perquè confonen les bosses amb el seu aliment (peixos, meduses, etc.). Els micro-plàstics també entren a la cadena alimentària dels peixos i passen d’una espècie a l’altra.
 • Cada minut s’utilitzen al món 1 milió de bosses de plàstic.
  De mitjana, cada família utilitza anualment unes 500 bosses de plàstic, 40 cada mes.
 • Cada any, la UE consumeix 3’4 milions de tones de plàstic per a produir bosses, i moltes més són importades.
 • Es calcula que de totes aquestes bosses només es recicla un 10%, la resta acaba als abocadors, incineradores o al medi natural.
 • Representen un dels símbols més extrem dels productes d’usar i tirar. S’utilitza un recurs escàs i limitat per a la seva fabricació, el petroli, tenen una vida molt curta i esdevenen residus en qüestió de minuts.
 • Les bosses de plàstic són barates de produir però restablir el medi ambient del seu impacte és caríssim.
 • L’ús massiu de bosses de plàstic representa traslladar el problema del seu impacte i contaminació a les generacions futures, que patiran els problemes i caps dels beneficis d’aquest producte.
 • Segons diversos estudis i enquestes, els ciutadans recolzen massivament la seva prohibició.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email