Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

L’Ajuntament treu a licitació l’execució de la tercera fase del camí perimetral del Bosc de Bellver

Aquest projecte té un pressupost total de 321.997,40 € i un termini d’execució de 5 mesos

Es tracta d’una iniciativa cofinançada per la Unió Europea a través del programa EDUSI-Pla Litoral Ponent


Palma, 5 de juliol de 2018.- L’Ajuntament treu a licitació de la tercera fase d’execució del camí perimetral del Bosc de Bellver. Una intervenció que suposarà l’obertura d’un tram de 405 metres amb una inversió de 321.997,40€, la meitat dels quals provinents del fons FEDER. El recorregut de la Fase 3 s’ha hagut d’actualitar per incloure en el seu traçat el pas per la Finca de Son Berga, que s’ha incorporat en el conjunt del bosc els darrers anys. Es seguiran els mateixos criteris que les Fases I i II ja executades, amb millores que permetran reduir el seu manteniment i millorant la seva conservació.

El camí s’elevarà 15 centímetres per sobre del terreny natural, evitant l’entrada de l’aigua de pluja procedent del bosc. També es realitzaran cunetes a banda i banda al llarg de tot el camí i el major nombre de talls transversals per a la conducció de l’aigua de pluja. A causa del pendent del terreny, en alguns punts del recorregut serà necessària la construcció de murs de pedra per a la contenció de terres i terraplens. A més es col·locaran baranes d’acord amb l’entorn com a elements de protecció en els llocs on existeixi risc de caiguda.

Aquest projecte té un pressupost total de 321.997,40 € (55.608,85 d’IVA) i un termini d’execució de 5 mesos i està cofinançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional FEDER, en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, desenvolupat dins de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat Pla Litoral de Ponent de Palma (EDUSI-PLP).

La finalització del camí perimetral, que consta de 7 fases, és una prioritat del “Pla d’ús i gestió del Bosc de Bellver”, ha dit el regidor. El camí perimetral permet ordenar l’espai destinat a l’ús públic, l’afluència de visitants i les seves activitats i així poder compatibilitzar-les amb la conservació del bosc. El cos de bombers també ha requerit un recorregut de serveis perimetral de fàcil accés per a vehicles per a poder actuar en el bosc en cas d’incendi.

Les Fases I i II ja executades estan responent de forma satisfactòria amb aquests objectius i amb la finalitat d’anar tancant tot el camí perimetral del Bosc de Bellver. El camí perimetral ajuda a ordenar els usos del Bosc i el dotarà d’un vial perimetral condicionat i dimensionament, fins i tot per a l’ús de vehicles autoritzats. El camí ofereix als visitants una alternativa en la qual s’amplia l’ús restringit de les senderes naturals, que són únicament per als vianants, donant la possibilitat d’ús a aquells que vulguin circular pel Bosc tant amb bicicletes com a cavall.

El camí perimetral està dotat al llarg de tot el seu traçat de delimitacions laterals que contenen als usuaris, impedint que se surtin del mateix i evitant d’aquesta forma la degradació de les zones naturals adjacents. L’amplària mitjana de la seva plataforma és de 3 metres, dimensions suficients per oferir una solució al pas de vehicles de manteniment i d’extinció d’incendis pel Bosc.

Altres projectes previstos en el “Pla d’ús i gestió del Bosc de Bellver” són la delimitació i restauració de camins naturals i la senyalització dels espais d’ús públic dins del Bosc de Bellver.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email