Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

L’Ajuntament pujarà els salaris del seu personal un 1,75% a partir d’aquest mes de juliol

Les nòmines dels 2.468 empleats públics s’incrementaran entre 30 i 70 euros mensuals

Aquesta pujada suposa una despesa global per a l’Ajuntament de 2.200.000 euros fins el mes de desembre de 2018


Palma, 9 de juliol.- Recuperam els drets que el PP va arrabassar durant la legislatura passada i garantim unes condicions dignes per als treballadors i treballadores públiques: l’Ajuntament pujarà les nòmines del personal funcionari i laboral un 1,75% a partir d’aquest juliol. “El funcionariat és el motor de l’Ajuntament de Palma, qui vehicula les polítiques municipals de transformació de la ciutat”, ha assegurat el batle Toni Noguera. Aquesta mesura suposarà que els 2.468 empleats públics de l’Ajuntament, cobrin a partir d’aquest mes de juliol entre 30 i 70 euros mensuals més en funció de la seva categoria professional, antiguitat i triennis.

Aquesta mesura suposarà una despesa per a les arques municipals de 2.200.000 euros el 2018. Així, a partir del juliol s’aplicarà un increment d’un 1,5% a les nòmines tal i com permet l’aprovació de la Llei General de Pressupostos d’enguany. Per altre banda, la Llei de Pressupostos també estableix que si el PIB és superior al 3% es permet amb efectes 1 de juliol 2018 l’increment d’un 0,25% de les retribucions, un increment que també s’aplicarà a l’Ajuntament de Palma. A la nòmina del juliol es pagaran els endarreriments des de dia 1 de gener de 2018 fins el 30 de juny de 2018; el que suposa 1.025.000 euros d’endarreriments del primer semestre; a partir del juliol a més pagarem nòmina rere nòmina la pujada del 0,25%.

Taxa de reposició i carrera professional

Pel que fa a l’oferta d’ocupació pública es continuen amb les restriccions de personal. Tot i així, seguint la línea de l’any passat a l’Ajuntament, enguany s’aplicarà un 100% de la taxa de reposició per a aquelles places que queden lliures per jubilacions als sectors que es consideren prioritaris (cossos i forces de seguretat, emergències, serveis socials i atenció a la ciutadania).

D’altra banda, l’Ajuntament de Palma ha sol·licitat al jutjat, mitjançant un escrit remès al el passat 5 de juliol, que es suspengui el contenciós que es manté amb la Delegació de Govern pel que fa al pagament de la carrera professional ja que des de l’Ajuntament es considera que aquest contenciós ha perdut de forma sobrevinguda el seu objecte.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email