Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Celebram la retirada del recurs de l’Estat contra la carrera professional

Recuperam tots els drets que durant la legislatura passada el PP va retallar als treballadors i treballadores públics

La Delegació del Govern ha anunciat que, a través de la Advocacia de l’Estat, ha llevat els recursos contenciosos administratius interposats


Palma, 10 de juliol de 2018.- Recuperam tots els drets del personal públic de l’Ajuntament retallats pel PP. El darrer ha estat la carrera professional, complement que es va acordar recuperar a inicis de legislatura. L’equip de govern de l’Ajuntament de Palma celebra la decisió de l’Estat de retirar els recursos contenciosos administratius interposats contra la carrera professional, suspesa des del febrer passat, i que s’aplicava al Consell de Mallorca i als ajuntaments de Palma, Andratx, Campos, Alaró i Santa Eugènia.

La notícia és molt positiva, ja que és un complement dels més de 2.400 treballadors municipals pel que hem lluitat des del primer minut del mandat municipal juntament amb les organitzacions sindicals. L’anunci de la nova delegada del Govern, Rosario Sánchez, coincideix en el temps amb la decisió de l’Ajuntament de Palma de presentar el 5 de juliol un escrit davant el jutjat sol·licitant que es suspengués aquest contenciós atès els canvis que s’havien produït a la modificació de la Llei de Funció Pública del Govern Balear.

La Carrera Professional és un dret del personal de les administracions publiques reconegut a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), i que altres administracions també han posat en marxa durant aquesta legislatura. Consisteix en tot un conjunt ordenat d’oportunitats d’ascens i expectatives de promoció professional conforme als principis d’igualtat, mèrit i capacitat. És un deure de l’Administració Pública promoure l’actuació i perfeccionament de la Qualificació Professional dels seus funcionaris/àries.

Des de l’any 2012 les retallades de drets al personal al servei de l’administració pública, va fer que aquest fos un dels sectors professionals més afectats per l’estafa de la crisi. Des del principi de la legislatura ens hem centrat en la recuperació dels drets retallats al nostre personal, entenent que el millor patrimoni d’una administració és precisament el seu capital humà.

Sempre hem lamentat i criticat la decisió de l’anterior delegada del Govern, Maria Salom, de recórrer la mesura. Per això celebram que avui s’hagi notificat la decisió de retirar uns recursos que interferien l’autonomia municipal i minvaven els drets laborals dels funcionaris.

Una vegada arribi a l’Ajuntament de Palma la notificació oficial de l’escrit de retirada del recurs contenciós, la previsió és recuperar l’abonament de la carrera professional tan aviat com sigui possible amb caràcter retroactiu des de març d’enguany.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email