Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

L’Ordenança d’Ocupació de la Via Pública s’aprovarà en Ple aquest juliol

Durant aquests mesos d’exposició pública s’han presentat 568 al·legacions, de les quals s’han estimat 9 de forma completa, 16 de forma parcial i 533 s’han desestimat


Palma, 12 de juliol.-Treballam per construir una ciutat de les persones. La Junta de Govern ha aprovat elevar a Ple l’aprovació definitiva de l’Ordenança d’Ocupació de Via Pública, que es debatrà al mes de juliol i que podria entrar en vigor al mes d’agost. En total, l’Ajuntament ha rebut durant aquests mesos d’exposició pública de l’ordenança un total de 568 al·legacions en 50 escrits diferents. Així, s’han estimat de forma completa un tota de 9 al·legacions, de forma parcial un total de 16 i se n’han desestimat un total de 533.

L’Ordenança és molt important perquè té en compte l’equilibri entre vida veïnal i d’oci i està pensada per evitar futures sobreocupacions que puguin molestar als veïnats. Tots els sectors implicats a la Mesa de treball han presentat al·legacions (Federació de Veïns i Veïnes, Associació de Restauradors, Pimeco i Arca); també n’han presentades els veïns de Santa Catalina, l’Associació de Veïns i Veïnes de Canamunt; a més de dos escrits de col·legis professionals (Enginyers tècnics i Aparelladors): un escrit i una al·legació per part dels comerços turístics.

La majoria de les al·legacions fan referència a postures clau durant tot el procés de participació en l’elaboració de l’Ordenança com ara els metres d’ocupació, les micro-ocupacions, horaris, tendals, limitació i zonificacions ja pactades amb els sectors i associacions concretes) i també les quanties de les sancions. L’espai lliure s’amplia al centre històric i a Santa Catalina i es manté la transitorietat per a l’Eixample, desapareixen les micro-ocupacions i es mantenen les zonificacions concretes ja pactades a primera línea de Plajta de Palma, carrer Fàbrica i carrer Blanquerna.

Al·legacions de Mobilitat, Comerç i Accessibilitat

S’han deixat sense resoldre tres al·legacions formulades per les àrees de Mobilitat, Comerç i la Mesa d’Accessibilitat donat que són disposicions addicionals que obligaven a tornar a realitzar una exposició pública de l’Ordenança, tot i que hi ha la voluntat d’incorporar-les al mes de setembre. Aquestes mesures en concret s’han desestimat ara però no es descarta posar en marxa un nou procés d’informació pública per aquests punts: la protecció de les activitats comercials del petit comerç, l’ocupació de la via pública per poder incorporar ancoratges de bicicletes i afegir com a motiu de denegació de llicències aquelles peticions que poden entorpir les vies d’encaminament per a discapacitats visuals.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email