Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Urbanisme modifica el planejament per racionalitzar l’activitat turística a Palma

L’Àrea traslladarà demà a la Gerència la modificació de Pla General per a la seva aprovació durant el proper ple de juliol

Al Centre Històric no es permetran nous hotels a excepció dels que s’ubiquin a edificis catalogats amb un màxim de 20 habitacions

A Nou Llevant només es podrà destinar el 10 per cent de l’edificabilitat a ús turístic mentre que a la resta de la ciutat un hotel no podrà substituir habitatges

Palma, 16 de juliol de 2018.- L’Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne durà a aprovació demà a la Gerència d’Urbanisme la modificació del Pla General per a la regulació aplicable als establiments turístics i albergs juvenils a Palma. Amb aquesta modificació es cerca planificar i regular l’activitat turística a Palma i repensar el model turístic perquè sigui sostenible. La modificació parteix de la base que cap hotel podrà substituir un habitatge i s’elevarà al ple de juliol per a la seva aprovació inicial. El planejament actual permetia destinar qualsevol edifici de Ciutat a establiment turístic.

L’objectiu de la modificació és el d’aconseguir un model turístic sostenible per a la ciutat. Es basa en dos eixos: protegir l’accés del resident a l’habitatge i establir un límit a l’obertura de nous establiments turístics. La ciutat ha de poder absorbir el número d’hotels que té, amb aquesta modificació tindrem una norma molt més restrictiva ja que, fins ara, es podia construir un establiment turístic a qualsevol part de la ciutat. D’aquesta manera, canviam la dinàmica de creixement turístic, que havia crescut de forma exponencial”.

Modificació PGOU

L’eix central de la modificació del PGOU és que no es permetrà que l’ús turístic substitueixi els habitatges existents, que s’hauran de mantenir.  A més, els hostals també es regiran per la nova norma. D’aquesta manera, es garanteix que en cap cas es perdin habitatges per convertir-los en establiments turístics.

La proposta planteja tres àmbits:

  • Centre històric. Al Centre Històric no es permetran nous establiments turístics ni albergs. Sí es permetrà, tal i com ja es va marcar quan es suspengueren llicències, que n’hi pugui haver a edificis catalogats que tinguin un màxim de tres habitatges de més de 300 metres quadrats. Hauran de ser hotels de cinc estrelles de, com a màxim, 20 habitacions. Durant la suspensió de llicències, només s’ha concedit una nova llicència al centre històric perquè complia amb les condicions marcades. A més, ha disminuït molt el número de llicències, això demostra que la suspensió ha funcionat.
  • Nou Llevant. En aquest àmbit allò que es fa és disminuir el sòl que es pot destinar a establiment turístic. Així, el planejament actual permetia destinar el 100 per cent del sòl a ús turístic. Amb la modificació que només es podrà destinar a establiment turístic un 10 per cent de l’edificabilitat a cada illa. A més, no es podrà perdre ni un dels habitatges previstos, és a dir, s’hauran de mantenir els 2.285 habitatges que permet el planejament.
  • Resta de la ciuitat. A la resta de la ciutat es marquen unes condicions per a la construcció de nous establiments turístics i albergs. Així, només es podran ubicar a carrers de com a mínim 20 metres (exemples Aragó, Manacor, Balmes, Foners…). Per últim, s’haurà de mantenir el sostre d’habitatges existents. No se’n podrà perdre cap.

Suspensió de llicències

Cal recordar el ple de juliol de 2017 va aprovar una suspensió d’un any la tramitació i l’aprovació de llicències urbanístiques per a ús turístic a les zones amb més pressió de Palma. Així, està en vigor a quatre àmbits de Palma: Centre Històric (des d’Avingudes cap a dintre), Santa Catalina, Nou Llevant i primera corona de l’Eixample (afecta als barris de Foners, Pere Garau, Marqués de la Fontsanta, Arxiduc, Bons Aires, es Fortí i Camp d’en Serralta). L’objectiu és alleugerir la pressió turística per buscar l‘equilibri urbà i la diversificació, garantir l’accés a l’habitatge, l’equilibri entre el benestar dels veïns i veïnes de Palma i l’activitat econòmica que generi riquesa i ocupació.

Xifres centre històric

El juliol de 2017 hi havia al Centre Històric 38 establiments hotelers i, en tramitació, 63 sol·licituds més. Això vol dir que s’arribarà fins als 101 establiments turístics, una xifra que suposa un increment d’un 165 per cent. Aquestes llicències ja estaven tramitant-se i, per tant, podien continuar el seu camí. Des del desembre de 2017, que són les darreres dades actualitzades, ja hi ha oberts 67 establiments hotelers dels 101 previstos, segons la Conselleria de Turisme.

Pel que fa a places hoteleres, els 38 hotels de juliol de 2017 ocupaven 2.149 places. Els 67 actuals oberts ja suposen 3.394 places hoteleres. Amb els 101 s’arribarà fins les 4.342 places hoteleres, un 102 per cent d’increment. Aquestes noves llicències i places hoteleres han suposat la pèrdua de 116 habitatges que correspondria a uns 350 residents.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email