Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Enllestida la convocatòria de subvencions per a barris vulnerables

La Junta de Govern aprova aquest dimecres la convocatòria que destinarà 773.000 euros a Son Gotleu, Camp Redó i Verge de Lluc

Com a novetat s’incorpora una línea destinada a adequar les zones privades d’ús públic entre blocs per assegurar la integritat dels vianants


Palma, 18 de juliol de 2018.- Transformam Palma per fer-la una ciutat justa i de les persones. La Junta de Govern aprova aquest dimecres la convocatòria de subvencions per a barris vulnerables, que enguany incorpora un nou barri, Verge de Lluc, i manté Son Gotleu i Camp Redó. El pressupost serà de 772.353,13 euros. Un cop es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), que es preveu que sigui a finals d’agost, les comunitats interessades tindran un termini de 40 dies per sol·licitar l’ajuda.

Aquesta convocatòria de subvencions és important perquè són una eina fonamental per a la millora dels habitatges de les barriades vulnerables. Aquesta mesura es va iniciar l’any passat i s’inclou dins l’objectiu de crear una política pública d’habitatge, una política que s’ha traduït en la cessió de cinc solars perquè el Govern pugui construir habitatges de protecció oficial i s’ha iniciat un projecte d’habitatge digne dins de l’EDUSI als barris de Cala Major i Sant Agustí, entre d’altres.

Novetats

La nova convocatòria s’ha millorat i adapta a les noves necessitats i objectius detectats. El pressupost de les subvencions es repartirà de forma diferent segons els barris. Així, Son Gotleu i Verge de Lluc podran optar fins al 30 per cent del crèdit, és a dir, 231.000 euros, i Camp Redó, fins al 40 per cent, que suposarà uns 309.000 euros. Una novetat important és que, si una partida no s’esgota en un barri i en un altre no basta, es podrà redistribuir, una de les millores que s’ha introduït en aquesta nova convocatòria perquè no es perdi cap euro de les ajudes.

La següent novetat és s’introdueix una nova línea d’actuacions subvencionables que permetrà adequar les zones privades d’ús públic entre blocs per assegurar la integritat dels vianants. Així, dins d’aquest àmbit es podran subvencionar les reparacions de les voreres i la calçada, la poda d’arbres en mal estat o la reparació, modificació o la col·locació d’enllumenat. En aquest cas, es subvencionarà el 100 per cent de l’actuació que es dugui a terme. La quantia màxima serà de 25.000 euros per cada zona entre edificis.

Una altra de les novetats és que cada barri disposarà d’un punt d’informació on, un dia a la setmana, el personal del Patronat Riba informaran i ajudaran a les persones que estiguin interessats en presentar-se a les subvencions. D’aquesta manera, es podran resoldre dubtes i animar a què es presentin.

Continuïtat

Es manté l’altra línea oberta l’any passat, aquella que permet fer obres a edificis que tinguin una ordre d’execució oberta per disciplina urbanística o que no han passat l’Informe d’Avaluació d’Edificis (IEE, antiga ITE). També permetrà la rehabilitació d’elements que afectin a la seguretat dels edificis (exemple: obres d’impermeabilització dels terrats, porters automàtics, portes d’entrada, conduccions de fecals, escales interiors i façanes). En aquest cas, es podran subvencionar el 90 per cent de les obres i la quantia màxima serà de 35.000 euros.

La convocatòria de 2017 es va resoldre amb 24 ajudes. Així, al Camp Redó es concediren 15 subvencions per 168.720,82 euros. A Son Gotleu es concediren 9 ajudes per un import de 233.000 euros.

Gerència

D’altra banda, la Gerència d’Urbanisme ha aprovat dos expedients de Disciplina Urbanística. D’una banda, s’ha aprovat que els propietaris retirin el rètol lluminós que es va instal·lar a la xemeneia de l’antiga fàbrica Vilma i que anunciava l’empresa de joc Mega Fun Games. El motiu és que no havien sol·licitat llicència, que no s’hagués concedit perquè la xemeneia està catalogada. S’obrirà un expedient sancionador.

També s’ha sol·licitat al propietari i al propietari d’un solar a la zona de son Oliver que restitueixi la realitat física alterada i es retorni a l’estat inicial. Al solar es varen fer, segons informe de la Conselleria de Medi Ambient, moviments de terra i abocaments procedents de l’excavació de les obres del Carrefour del Coll d’en Rabassa. Els abocaments afecten a pràcticament la totalitat de la parcel·la, que té una superfície de 76.799 metres quadrats. També s’obrirà un expedient sancionador.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email