Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

L’Ajuntament abonarà de nou la carrera professional a partir d’agost

A la pròxima nòmina l’Àrea de Funció Pública pagarà els endarreriments dels mesos de març a juliol, que suposaran cinc milions d’euros


Palma, 26 de juliol de 2018.- La Junta de Govern ha aprovat declarar vàlid l’acord de 15 de juny de 2016 relatiu a la carrera professional del personal de l’Ajuntament de Palma. D’aquesta manera, a la propera nòmina del mes d’agost l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior pagarà els endarreriments dels mesos de març a juliol i actualitzarà la del mes d’agost. Suposarà un total de cinc milions d’euros. El pagament es podrà fer després d’haver rebut la notificació oficial de l’escrit de retirada del recurs contenciós per part de la Delegació del Govern.

Va ser l’abril de 2016 quan l’Ajuntament i els sindicats acordaren recuperar el pagament progressiu de la Carrera Professional, retallat durant la legislatura del PP. L’acord va ser recorregut per la Delegació del Govern i es va haver de deixar d’abonar. La nova delegada del Govern, Rosario Sánchez, va retirar els recursos, un fet que ha propiciat que es pugui tornar a pagar aquest complement que cobren els més de 2.400 treballadors de l’Ajuntament.

La Carrera Professional és un dret del personal de les administracions publiques reconegut a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) que l’Ajuntament ha posat en marxa durant aquesta legislatura. Consisteix en tot un conjunt ordenat d’oportunitats d’ascens i expectatives de promoció professional conforme als principis d’igualtat, mèrit i capacitat. És un deure de l’Administració Pública promoure l’actuació i perfeccionament de la Qualificació Professional dels seus funcionaris/àries.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email