Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Aprovada de forma definitiva la zonificació del lloguer turístic

La delimitació de les zones aptes per a la comercialització d’estades turístiques en habitatges s’aprovarà en el proper ple

No es permetrà el lloguer turístic als plurifamiliars i sí als unifamiliars sempre i quan no comparteixin parcel·la i no tinguin elements comuns

S’incorpora la petició de la Comissió de Medi Ambient de no permetre el lloguer turístic a Platja de Palma per tractar-se d’una zona turística madura


Palma, 27 de juliol de 2018.- S’aprova de forma definitiva la delimitació de les zones aptes per a la comercialització d’estades turístiques en habitatges. L’acord es traslladarà demà a la Junta de Govern per, després, elevar-lo al proper ple de juliol. La delimitació manté la consideració de Palma com a zona única. La delimitació no permetrà les estades turístiques als plurifamiliars i sí als unifamiliars.

La mesura respon a tres eixos: la protecció de l’accés a l’habitatge, l’aposta per la convivència social i l’equilibri de l’oferta turística a la ciutat. La zonificació va de la mà de la modificació del Pla General per a la regulació aplicable als establiments turístics i albergs juvenils a Palma, que també s’aprovà de forma inicial en el ple.

Al·legacions

El període d’informació pública va acabar el passat 15 de juny. Es varen presentar 10 al·legacions (cinc de particulars, tres de partits polítics i una d’Habtur i una de FEVITUR) i quatre informes d’organismes oficials. S’han acceptat parcialment les al·legacions de particulars i s’han incorporat les modificacions sol·licitades als diferents informes de la resta d’administracions. Els informes els han presentat el Departament de Territori del Consell, la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, la Comissió Balear de Medi Ambient i la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

Canvis

Les principals modificacions en relació a la proposta inicial són que a la corba isòfona, és a dir, a l’àmbit d’influència de l’activitat aeroportuària, i al sòl rústic no protegit s’aplicarà allò que s’estableixi al PIAT. L’aprovació inicial no permetia el lloguer turístic a la corba isòfona i al sòl rústic protegit. A la zona de Platja de Palma, la delimitació definitiva recull la petició de la Comissió de Medi Ambient de no permetre cap tipus de lloguer turístic ja que es tracta d’una zona turística madura. S’entén com a Platja de Palma la zona del Pla de Reconversió Integral, que va des del Carnatge fins a s’Arenal de Llucmajor.

Un altre dels elements que s’han introduït ha estat definir millor què és un habitatge unifamiliar, tal i com els particulars havien al·legat. D’aquesta manera, s’ha marcat que un unifamiliar és un habitatge ubicat a un edifici amb un únic habitatge. N’hi pot haver aïllats, entre mitgeres o aparellats i, per poder destinar-se a lloguer turístic, no poden compartir parcel·la amb altres i no han de tenir espais comuns. No hi podrà haver lloguer turístic a les parcel·les d’ús urbanístic distint del residencial i turístic, tal i com es marcava a la proposta inicial.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email