Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

L’Ajuntament repintarà totes les marques vials de Palma els propers tres anys

Es licita el nou contracte de senyalització horitzontal, vertical, elements de protecció i guals que té un pressupost de 2,6 milions d’euros

Una de les novetats és que es renovaran totes les senyals verticals del Centre per una de dimensions més reduïdes


Palma, 1 d’agost de 2018.- Transformam Palma per fer-la una ciutat més habitable i estimada. L’Àrea de Mobilitat destinarà 2.599.642,55 euros al nou contracte de senyalització horitzontal, vertical, elements de protecció i senyalització de guals de Palma, que tindrà una durada de dos anys. La nova licitació permetrà pintar totes les marques vials de Palma en tres anys en lloc dels cinc actuals. A més, es renovarà tota la senyalització vertical del Centre per una de dimensions més reduïdes per minvar el seu impacte visual amb l’entorn històric. La previsió és que s’adjudiqui a finals d’any.

S’ha invertit en  qualitat i seguretat per als vianants i els vehicles. Una de les novetats de la nova licitació és la divisió del contracte en dos lots, un per a la inversió i un altre per al control de la inversió. Així, el lot 1 és una assistència tècnica i direcció facultativa que vigilarà el contracte per supervisar qüestions com la qualitat i el funcionament. El lot 2 permetrà tenir cura i subministrar les senyals. No es podrà presentar la mateixa empresa als dos lots.

Detalls

El contracte de senyalització és fonamental per mantenir la seguretat vial. Una de les millores que s’ha introduït és que totes les marques vials, que ocupen 175.000 metres quadrats, s’han de repintar cada 3 anys i no els 5 anys actuals. Pel que fa a la senyalització vertical també s’han incorporat millores. D’aquesta manera, es farà un manteniment correctiu i, també i com a novetat, preventiu que permeti renovar, substituir, reposar i/o actualitzar senyals i pilons. Al Districte Centre es farà una campanya de substitució de la senyalització per una de dimensions més petites per minvar el seu impacte visual amb l’entorn. Amb aquesta decisió es dóna resposta a la petició feta per Arca, que demanava senyals no tan grosses per al centre històric de Palma. Per últim, es destinaran 270.000 euros, 80.000 euros més, per a l’adquisició de senyals i altres complements de protecció i abalisament. A Palma hi ha unes 24.500 senyals.

Pressupost

El nou plec, la licitació del qual es va aprovar a la Junta de Govern del 25 de juliol i que es divideix en dos lots, és un contracte per subhasta amb un criteri únic de preu i que tindrà una durada de dos anys més dues pròrrogues d’un any cada una. D’aquesta manera, l’import anual serà de 1.187.917,50 euros. L’anterior contracte de 2011 tenia una durada de 4 anys més dues pròrrogues d’un any per un import de 700.000 euros per any. D’aquí l’increment d’un 70 per cent el pressupost en relació a l’anterior contracte. En aquest import se li ha de sumar l’assistència del control i vigilància, amb un import anual de 111.903,78 euros.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email