Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Nou creixement de la recollida selectiva a Palma

La recollida selectiva a Palma arriba al 25% els mesos de maig i juny

La mitjana del primer semestre de 2018 se situa en el 23,7%

Totes les fraccions reciclables pugen considerablement mentre que el rebuig es redueix

La renovació dels contenidors i dels vehicles, l’increment de les freqüències de recollida, la recollida selectiva mòbil del centre, el porta a porta comercial, les campanyes educatives i la col·laboració ciutadana, factors claus per al creixement de la recollida selectiva

Palma, 6 d’agost de 2018.- Construïm una ciutat més verda i sostenible: Palma recicla més. La recollida selectiva a Palma va arribar per primera vegada al 25% durant els mesos de maig i juny de 2018. La mitjana del primer semestre de l’any és del 23,7%, mentre que la mitjana de 2017 va ser del 20’74 %, quan es va superar per primera vegada el 20%. El mes amb un major percentatge de recollida selectiva és el mes de maig, amb un 25,1%. D’aquesta manera, no només es consolida el creixement del percentatge de residus recollits separadament per al seu reciclatge, sinó que s’accelera aquest creixement.

Un altre element a destacar és que la producció de rebuig (els residus mesclats que no es reciclen i es destinen a la incineració) està estabilitzada i fins i tot es va reduir durant el mes de juny un 0,6%. Durant tot el primer semestre la reducció ha estat del 0,15%, és a dir, s’han recollit 430 tones menys de rebuig que el primer semestre de 2017.

En canvi, les fraccions de recollida selectiva pugen totes de forma molt considerable durant aquest primer semestre, especialment aquest mes de juny en relació al juny de l’any anterior:

Fracció Creixement 1r semestre Creixement juny 17 / juny 18
Paper 11,38% 16,2%
Envasos 5,93% 15,89%
Vidre 14,07% 18,02%
Orgànica 68,02% 44,58%
Oli 69,8% 72%

Un dels creixements més importants, per sobre fins i tot d’aquestes xifres, es produeix als parcs verds, que el mes de juny han duplicat la recollida en relació al juny de 2017, passant de 852 tones a 1.644 tones. Si consideram les dades de tot el semestre la recollida és de més del doble, 8.860 tones enguany i 4.090 els primers sis mesos de 2017.

Entre els factors que han fet possible aquestes dades positives destaquen:

  • La renovació dels contenidors realitzada l’any 2017 i que finalitzà el febrer d’enguany, amb el que això ha suposat d’increment de la capacitat de recollida selectiva i de millora en la situació dels contenidors, posant a l’abast de tothom contenidors amb totes les fraccions.
  • La posada en marxa de la recollida selectiva mòbil, que el 2017 estava a Sindicat, la Calatrava i Monti-sion i el 2018 s’ha estès als altres barris del centre històric. En aquests barris la recollida selectiva és molt superior a la resta de la ciutat, del 70%.
  • La recollida porta a porta a establiments turístics i comercials, que es realitza a hotels de s’Arenal i al centre històric (ampliada també durant 2018).
  • El nou sistema de recollida d’oli, que està donant molt bons resultats, amb uns increments espectaculars.
  • Les millores al parc verd de Son Castelló, que n’han multiplicat per quatre la superfície i n’han millorat els serveis, han suposat l’increment més elevat en totes les xifres de recollida selectiva.
  • Les millores del servei, tant pel que fa a la renovació de la flota, que resulta més eficient per fer la recollida, com per l’increment de les freqüències en la recollida de les fraccions, que ha fet possible la prevenció de desbordament i el màxim aprofitament dels residus que els ciutadans separen.
  • La col·laboració ciutadana, cada vegada més conscienciada i disposada a participar en la recollida selectiva. En aquest sentit al llarg de 2018 EMAYA ha fet importants campanyes educatives barri a barri, campanyes de comunicació i el programa “Emaya a l’escola”; també ajuden les campanyes que fan altres entitats i institucions.

Recordem que entre 2011 i 2014 la recollida selectiva estava estancada per davall del 15 %, després d’haver experimentat un creixement durant la primera dècada del segle. L’any 2015 es va superar per primera vegada el 15%, amb un 15,36%. El 2016 arribà al 17,29% i el 2017 va ser del 20,74%.

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email