Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Primer concert municipal de Serveis Socials

Borràs: “La implantació de concerts als serveis socials són una demanda històrica del tercer sector que prioritza la qualitat del servei davant al sistema de mercantillització”

Es concerten 54 places del servei d’acolliment de curta estada per a famílies en situació de vulnerabilitat social amb un cost anual de 843.000 euros

Palma, 6 d’agost.- Construïm una Palma que garanteixi la Igualtat d’oportunitats per a tothom. La regidora de Benestar i Drets Socials, Mercè Borràs, i el gerent de la Fundació Sant Joan de Déu, Joan Carulla, han signat el concert municipal de Serveis Socials, el primer d’aquestes característiques que es signa a les Illes Balears.

Aquest concert afecta 54 places del servei d’acolliment de curta estada per a famílies en situació de vulnerabilitat social i entrà en vigor el passat 16 de juliol després de ser aprovat per Junta de Govern. Té un cost anual de 843.588,00 euros i podrà tenir una durada de 4 anys i ser renovat, de manera que ofereix una estabilitat a l’entitat i al seu personal.

Borràs destaca la importància que té aquest concert, ja que marca un punt d’inflexió en la relació entre administració i empreses del tercer sector. Així, la figura del concert no permet la subhasta de preu del servei, que marca l’administració,  i prioritza la qualitat del servei i l’estabilitat laboral davant el sistema de mercantilització. “Amb aquest concert marcam una nova línea i complim amb el nostre compromís polític, que figura al pla estratègic de l’àrea”, indica Borràs, que recorda que la implantació de concerts als serveis socials “són una demanda històrica del tercer sector a la que ara donam resposta”.

Novetats concertació social

Des de l’àrea de Benestar i Drets Socials remarquen que la concertació social suposa un nou pas en el desenvolupament de les directives europees en matèria de contractació pública i de serveis socials, donat que aquesta figura reconeix que els serveis socials i la sanitat no són activitats pròpies del mercat i per tant poden ser protegits mitjançant una regulació específica.

Així, l’article 89 bis de la Llei 4/2009 de serveis socials de les Illes Balears disposa “s’entén per règim de concertació la prestació de serveis socials de responsabilitat pública a través de tercers, el finançament, l’accés i el control siguin públics”. Així mateix s’estipula que la Comunitat Autònoma pot establir un règim de concert diferenciat de la modalitat contractual recollida en la Llei de contractes del sector públic, mitjançant el qual es doni resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables i desafavorits, assegurant la participació i col·laboració de les entitats d’iniciativa social.

 

Comparteix a les teves xarxes!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email